Kalendarze i regulaminy

Wstęp do kalendarza MSZS  i regulamin ogólny współzawodnictwa – 2018/2019


Regulamin porządkowy organizacji szkolnych zawodów sportowych organizowanych przez MOS PN


KALENDARZE ZAWODÓW SPORTOWYCH NA ROK SZKOLNY 2018/2019

IGRZYSKA DZIECI

IGRZYSKA MŁODZIEŻY SZKOLNEJ

LICEALIADA MŁODZIEŻY SZKOLNEJ


Regulaminy szczegółowe szkolnych zawodów sportowych – rok szkolny 2018/2019

Igrzyska Dzieci

Igrzyska Młodzieży Szkolnej

Licealiada Młodzieży Szkolnej


Zasady obliczania powiatowego współzawodnictwa sportowego szkół

Wyniki współzawodnictwa sportowego szkół w roku szkolnym 2017/2018

Współzawodnictwo – IGRZYSKA DZIECI – 2017/18

Współzawodnictwo – IGRZYSKA MŁODZIEŻY – 2017/18

Współzawodnictwo – LICEALIADA MŁODZIEŻY – 2017/18


 Zgłoszenia na zawody sportowe należy dokonywać poprzez System Rejestracji Szkół – www.srs.szs.pl w terminach podanych w komunikatach organizacyjnych zawodów.  

Instrukcja obsługi Systemu Rejestracji Szkół – 2018/2019


Nauczyciel winien uzyskać od rodziców oświadczenie o zgodzie na udział dziecka w zawodach,
uzyskać informację o posiadaniu licencji PZS oraz mieć zgodę na przetwarzanie danych osobowych
na potrzeby Systemu Współzawodnictwa Sportowego Dzieci i Młodzieży Szkolnej SZS.

Zgoda rodziców na udział dziecka w zawodach SZS – 2018/2019


Komunikat Zarządu Głównego SZS w sprawie dopuszczenia uczniów do zawodów szkolnych