Kalendarze i regulaminy

Regulamin 0gólny Małopolskiego Systemu Wsółzawodnictwa Szkół – rok szkolny 2017/18


Regulamin porządkowy organizacji szkolnych zawodów sportowych organizowanych przez MOS PN


KALENDARZE ZAWODÓW SPORTOWYCH NA ROK SZKOLNY 2017/2018

IGRZYSKA DZIECI – kalendarz zawodów – 2017/18

IGRZYSKA MŁODZIEŻY SZKOLNEJ – kalendarz zawodów – 2017/18

LICEALIADA MŁODZIEŻY SZKOLNEJ – kalendarz zawodów – 2017/18


Regulaminy szczegółowe szkolnych zawodów sportowych – rok szkolny 2016/2017

Regulamin szczegółowy – IGRZYSKA DZIECI – 2017/18

Regulamin szczegółowy – IGRZYSKA MŁODZIEŻY SZKOLNEJ – 2017/18

Regulamin szczegółowy – LICEALIADA MŁODZIEŻY – 2017/18


Zasady obliczania powiatowego współzawodnictwa sportowego szkół

Wyniki współzawodnictwa sportowego szkół w roku szkolnym 2017/2018

Współzawodnictwo – IGRZYSKA DZIECI – 2017/18

Współzawodnictwo – IGRZYSKA MŁODZIEŻY – 2017/18

Współzawodnictwo – LICEALIADA MŁODZIEŻY – 2017/18


 Zgłoszenia na zawody sportowe należy dokonywać poprzez System Rejestracji Szkół – www.srs.szs.pl
w terminach podanych w komunikatach organizacyjnych zawodów.  

Instrukcja obsługi Systemu Rejestracji Szkół – rok szkolny 2017/18


Nauczyciel winien uzyskać od rodziców oświadczenie o zgodzie na udział dziecka w zawodach,
uzyskać informację o posiadaniu licencji PZS oraz mieć zgodę na przetwarzanie danych osobowych
na potrzeby Systemu Współzawodnictwa Sportowego Dzieci i Młodzieży Szkolnej SZS.

Zgoda rodziców na udział dziecka w zawodach SZS


Komunikat Zarządu Głównego SZS w sprawie dopuszczenia uczniów do zawodów szkolnych