1

Aktualizacja harmonogramu znoszenia obostrzeń w obszarze sportu

Opublikowano 14 maja 2021


729x308 (1)


Aquaparki, siłownie, kluby i centra fitness

Do 27 maja

 • zakaz prowadzenia działalności z wyłączeniem siłowni, klubów i centrów fitness, w których:
 • prowadzona jest działalność lecznicza przeznaczona dla pacjentów,
 • trenują członkowie kadry narodowej polskich związków sportowych w sportach olimpijskich oraz zawodnicy przygotowujący się do igrzysk olimpijskich, igrzysk paraolimpijskich lub igrzysk głuchych;

Od 28 maja

 • możliwość prowadzenia działalności pod warunkiem, że na 1 osobę przypada 15 m² powierzchni – warunek ten nie dotyczy siłowni, klubów i centrów fitness działających w podmiotach wykonujących działalność leczniczą przeznaczonych dla pacjentów oraz w których trenują członkowie kadry narodowej polskich związków sportowych w sportach olimpijskich i zawodnicy przygotowujący się do igrzysk olimpijskich, igrzysk paraolimpijskich lub igrzysk głuchych.

Obiekty sportowe

Od 15 maja

 • brak limitu dla uczestników biorących udział w zajęciach sportowych organizowanych w obiektach sportowych na otwartym powietrzu,
 • możliwość udziału publiczności w wydarzeniach organizowanych w obiektach sportowych na otwartym powietrzu pod warunkiem:
 • udostępnienia nie więcej niż 25% liczby miejsc przewidzianych dla publiczności (co czwarte miejsce na widowni),
 • a w przypadku braku wyznaczonych miejsc na widowni – przy zachowaniu odległości 1,5 m pomiędzy widzami;
 • możliwość organizowania wydarzeń sportowych poza obiektami sportowymi pod warunkiem udziału w wydarzeniu, zajęciach sportowych lub współzawodnictwie sportowym, nie więcej niż 150 osób.

Od 28 maja

 • możliwość udziału publiczności w wydarzeniach organizowanych w obiektach sportowych na otwartym powietrzu pod warunkiem:
 • udostępnienia nie więcej niż 25% liczby miejsc przewidzianych dla publiczności (co czwarte miejsce na widowni),
 • a w przypadku braku wyznaczonych miejsc na widowni – przy zachowaniu odległości 1,5 m pomiędzy widzami,
 • możliwość udziału publiczności w wydarzeniach organizowanych na basenach, w aquaparkach i obiektach sportowych zamkniętych (przy nie większym niż połowa obłożeniu obiektu) pod warunkiem:
 • udostępnia nie więcej niż 50% liczby miejsc przewidzianych dla publiczności (co drugie miejsce na widowni, w rzędach naprzemiennie),
 • w przypadku braku wyznaczonych miejsc na widowni – przy zachowaniu odległości 1,5 m pomiędzy widzami,
 • możliwość organizowania wydarzeń sportowych poza obiektami sportowymi pod warunkiem udziału w wydarzeniu, zajęciach sportowych lub współzawodnictwie sportowym w limicie do 250 osób.

UWAGA!

Podmiot uprawniony do udostępnienia obiektu, organizator współzawodnictwa sportowego, zajęć sportowych lub wydarzenia sportowego (w przypadku zajęć poza obiektem sportowym):

 • dezynfekuje szatnie i węzły sanitarne,
 • zapewnia osobom uczestniczącym w zajęciach sportowych, wydarzeniu sportowym lub korzystającym z obiektu sportowego, basenu lub aquaparku lub ze sprzętu sportowego środki do dezynfekcji rąk i sprzętu sportowego,
 • dezynfekuje urządzenia i sprzęt sportowy po każdym użyciu i każdej grupie korzystających,
 • zapewnia 15 minutowe odstępy między wchodzącymi i wychodzącymi uczestnikami zajęć sportowych, wydarzeń sportowych lub korzystających z obiektu sportowego, basenu lub aquaparku lub sprzętu sportowego lub w inny sposób ogranicza kontakt pomiędzy tymi osobami;

Osoby uczestniczące w zajęciach sportowych lub wydarzeniu sportowym oraz korzystające z obiektu sportowego, basenu lub aquaparku lub ze sprzętu sportowego są obowiązane do dezynfekcji rąk, wchodząc i opuszczając obiekt, wydarzenie sportowe lub zajęcia sportowe.


Źródło: Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu – https://www.gov.pl/web/kulturaisport/aktualizacja-harmonogramu-znoszenia-obostrzen-w-obszarze-sportu