1

Czwórbój LA – Igrzyska Dzieci – Nawojowa, 18-19.05.2022

Opublikowano 04/05/2022


Nazwa imprezy – Mistrzostwa Powiatu Nowosądeckiego w czwórboju lekkoatletycznym dziewcząt i chłopców szkół podstawowych – Igrzyska  Dzieci

Termin i miejsce imprezy  18 maja 2022 r. – dziewczynki; 19 maja 2022 r. – chłopcy; Nawojowa; godz. 9.30

Uczestnictwo –  w zawodach startują reprezentacje szkół podstawowych (rocznik 2009 i młodsi) oddzielnie w kategorii dziewcząt i chłopców. Reprezentacja szkoły składa się z 6 dziewcząt i 6 chłopców. W zawodach startują maksymalnie 3 drużyny z jednej gminy (1, 2, 3 miejsce w gminie). W zawodach prawo startu mają również zawodnicy, którzy zajęli miejsca 1 – 3 w zawodach niższego szczebla, jeżeli ich drużyna nie awansowała na w/w zawody (tylko klasyfikacja indywidualna). 

Zgłoszenia – do dnia 14.04.2022 r. do godz. 15.00  należy dokonać zgłoszenia uczniów/szkół biorących udział w zawodach poprzez System Rejestracji Szkół – www.srs.szs.pl Po tym terminie zgłoszenia nie będą przyjmowane.

Zgłaszamy po 6 zawodników z każdej szkoły (przy zawodnikach rezerwowych wpisujemy „rezerwowy” rubryka: dodatkowe informacje)

Regulamin zawodów – Czwórbój