1

KALENDARZE, REGULAMINY IMPREZ SPORTOWYCH W ROKU SZKOLNYM 2020/21

Opublikowano 9 wrzesień 2020


Regulamin ogólny Małopolskiego Systemu Współzawodnictwa Sportowego
w roku szkolnym 2020/21


REGULAMINY SZCZEGÓŁOWE ZAWODÓW SPORTOWYCH
W ROKU SZKOLNYM 2020/21

Regulaminy zawodów – IGRZYSKA DZIECI – 2020/21

Regulaminy zawodów – IGRZYSKA MŁODZIEŻY – 2020/21

Regulaminy zawodów – LICEALIADA – 2020/21


KALENDARZE ZAWODÓW WOJEWÓDZKICH  
W ROKU SZKOLNYM 2020/21

Kalendarz zwodów wojewódzkich – Igrzyska Dzieci

Kalendarz zawodów wojewódzkoch – Igrzyska Młodzieży

Kalendarz zawodów wojewódzkich – Licealiada


KALENDARZE ZAWODÓW SPORTOWYCH ORGANIZOWANYCH PRZEZ MOS PN
W ROKU SZKOLNYM 2020/21

W związku z trwającą epidemią COVID-19 oraz niemożliwym do przewidzenia jej rozwoju, Międzyszkolny Ośrodek Sportowy Powiatu Nowosądeckiego zastrzega sobie prawo do bieżących zmian w regulaminach, przesuwania terminów lub odwoływania poszczególnych zawodów w trybie doraźnym. 

IGRZYSKA DZIECI

IGRZYSKA MŁODZIEŻY SZKOLNEJ

LICEALIADA MŁODZIEŻY SZKOLNEJ


W związku z trwającą epidemią COVID-19 wprowadzone zostały procedury bezpieczeństwa obowiązujące podczas zawodów SZS. 

ZASADY BEZPIECZEŃSTWA PODCZAS ZAWODÓW SZS ORGANIZOWANYCH
W RAMACH WSPÓŁZAWODNICTWA SPORTOWEGO SZKÓŁ

Opracowane zostało również oświadczenie dla uczestnika zawodów. Oświadczenie to będzie musiało być dostarczone organizatorowi przed każdymi zawodami (oświadczenie wypełnia każdy uczestnik zawodów – uczeń, opiekun, sędzia zawodów).

Oświadczenie uczestnika zawodów