1

KALENDARZE, REGULAMINY IMPREZ SPORTOWYCH W ROKU SZKOLNYM 2021/22

Opublikowano 01/09/2021


Regulamin ogólny Małopolskiego Systemu Współzawodnictwa Sportowego
w roku szkolnym 2021/22


REGULAMINY SZCZEGÓŁOWE ZAWODÓW SPORTOWYCH
W ROKU SZKOLNYM 2021/22

IGRZYSKA DZIECI – rocznik 2009 i młodsi

IGRZYSKA MŁODZIEŻY SZKOLNEJ – roczniki 2007 i 2008

LICEALIADA MŁODZIEŻY SZKOLNEJ – rocznik 2002 i młodsi


KALENDARZE ZAWODÓW WOJEWÓDZKICH  
W ROKU SZKOLNYM 2021/22

IGRZYSKA DZIECI

IGRZYSKA MŁODZIEŻY SZKOLNEJ

LICEALIADA MŁODZIEŻY SZKOLNEJ


KALENDARZE ZAWODÓW SPORTOWYCH
ORGANIZOWANYCH PRZEZ MOS PN
W ROKU SZKOLNYM 2021/22

IGRZYSKA DZIECI

IGRZYSKA MŁODZIEŻY SZKOLNEJ

LICEALIADA MŁODZIEŻY SZKOLNEJ


W związku z trwającą epidemią COVID-19 utrzymane zostały procedury bezpieczeństwa obowiązujące podczas zawodów SZS. 

ZASADY BEZPIECZEŃSTWA PODCZAS ZAWODÓW SZS ORGANIZOWANYCH
W RAMACH WSPÓŁZAWODNICTWA SPORTOWEGO SZKÓŁ

Oświadczenie dla uczestnika zawodów – dostarczone organizatorowi przed każdymi zawodami (oświadczenie wypełnia każdy uczestnik zawodów – uczeń, opiekun, sędzia zawodów).

OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA ZAWODÓW O STANIE ZDROWIA


W roku szkolnym 2021/2022 wszystkie placówki, które zamierzają przystąpić do współzawodnictwa sportowego wchodzącego w skład Kalendarza Imprez SZS zobowiązane są do zarejestrowania się do dnia 30.09.2021 roku w systemie SRS poprzez specjalną platformę internetową:https://srs.szs.pl/

Szkoły już zarejestrowane i będące w systemie SRS zgłaszają swój akces do wybranego typu współzawodnictwa w roku szkolnym 2021/2022 nie później niż do 30 września 2021 r:
– Igrzyska Dzieci (roczniki 2009 i młodsi)
– Igrzyska Młodzieży Szkolnej (roczniki 2007 – 2008)
– Licealiada (uczniowie dziennych szkół średnich rocznik 2002 i młodsi).

Po aktualizacji danych szkoły – profil szkoły staje się aktywny na rok szkolny 2021/22. Jeżeli jedna szkoła chce wystartować w dwóch lub trzech typach współzawodnictwa to musi założyć oddzielne konta dla każdego typu współzawodnictwa.

W celu ułatwienia Państwu rejestracji, przedstawiamy poniżej instrukcję SRS opracowaną przez Szkolny Związek Sportowy. 

Instrukcja obsługi SRS