1

PODSUMOWANIE WSPÓŁZAWODNICTWA SPORTOWEGO SZKÓŁ – 2013/2014

Opublikowano 20 czerwca 2014

Najlepsze szkoły w powiecie nowosądeckim w rywalizacji sportowej.

Międzyszkolny Ośrodek Sportowy Powiatu Nowosądeckiego w roku szkolnym 2013/2014 był organizatorem 55 imprez sportowych rangi Mistrzostw Powiatu i Mistrzostw Rejonu (zawody organizowane dla mistrzów powiatów: limanowskiego, gorlickiego, nowosądeckiego i miasta Nowy Sącz) dla szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.

W zawodach sportowych wzięło udział 5035 dziewcząt i chłopców. Rywalizacja szkół podstawowych, gimnazjalnych i średnich trwająca cały rok szkolny, była bardzo zacięta i wyrównana, a zawody stały na wysokim poziomie sportowym i organizacyjnym. Młodzież szkolna wykazywała się wielką ambicją i zaangażowaniem w walce o jak najlepsze wyniki sportowe, jednocześnie zachowując zasady fair play.        

Szkoły podstawowe

W zawodach sportowych szkół podstawowych w ramach Igrzysk Młodzieży Szkolnej wzięło udział 1731 dziewcząt i chłopców z 90 szkół.

Klasyfikacja końcowa szkół podstawowych (miejsca 1 – 10):

1. Szkoła Podstawowa nr 2 w Krynicy-Zdroju  

2. Szkoła Podstawowa w Zagorzynie

3. Szkoła Podstawowa w Łącku

4. Szkoła Podstawowa w Rytrze

5.  Szkoła Podstawowa w Jazowsku

6. Szkoła Podstawowa w Librantowej

6. Szkoła Podstawowa w Piwnicznej

8. Szkoła Podstawowa nr 2 w Kamionce Wielkiej

9. Szkoła Podstawowa w Wielogłowach

10. Szkoła Podstawowa w Długołęce-Świerkli

 Gimnazja

W zawodach szkół gimnazjalnych w ramach Gimnazjady Młodzieży Szkolnej wzięło udział 1680 młodych sportowców z 49 szkół z powiatu nowosądeckiego.

Klasyfikacja końcowa szkół gimnazjalnych (miejsca 1 – 10):

1. Gimnazjum w Łącku

2. Gimnazjum w Zagorzynie

3. Gimnazjum w Krużlowej Wyżnej

4. Gimnazjum w Krynicy-Zdroju

5. Gimnazjum w Chełmcu

5. Gimnazjum w Stróżach

7. Gimnazjum w Gródku n. Dunajcem

8. Gimnazjum w Tęgoborzy

9. Gimnazjum w Jazowsku

9. Gimnazjum w Podegrodziu

Szkoły ponadgimnazjalne

Szkoły średnie w ramach Licealiady Młodzieży Szkolnej reprezentowało 1624 dziewcząt i chłopców z 11 szkół powiatowych.

Klasyfikacja końcowa szkół ponadgimnazjalnych:

1. Zespół Szkół w Łącku

2. Liceum Ogólnokształcące w Grybowie

3. Liceum Ogólnokształcące w Starym Sączu

4. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Krynicy- Zdroju

5. Zespół Szkół Zawodowych w Grybowie

6. Zespół Szkół w Marcinkowicach

7. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Starym Sączu

8. Powiatowy Zespół Szkół w Muszynie

9. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Nawojowej

10. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Tęgoborzy

11. Zespół Szkół Zawodowych w Podegrodziu

Zwycięskim szkołom i nauczycielom wychowania fizycznego trenujących młodych sportowców  gratulujemy osiągniętych wyników

 

Szczegółowa klasyfikacja współzawodnictwa szkół znajduje się poniżej:

Współzawodnictwo – Szkoły Podstawowe

Współzawodnictwo – Gimnazja

Współzawodnictwo – Szkoły średnie