1

PODSUMOWANIE WSPÓŁZAWODNICTWA SPORTOWEGO SZKÓŁ – 2014/15

Opublikowano 19 czerwca 2015

W roku szkolnym 2014/15 Międzyszkolny Ośrodek Sportowy Powiatu Nowosądeckiego był organizatorem 56 imprez sportowych rangi Mistrzostw Powiatu, Mistrzostw Rejonu (zawody organizowane dla mistrzów powiatów: limanowskiego, gorlickiego, nowosądeckiego i miasta Nowy Sącz) i Mistrzostw Małopolski  dla szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. W tym – Mistrzostwa Rejonu – 7 imprez, Mistrzostwa Małopolski – 2 imprezy sportowe.

W zawodach sportowych wzięło udział 5825 dziewcząt i chłopców z powiatu nowosądeckiego, startując w przeszło 20 dyscyplinach sportowych.

Zestawienie ilości zawodów sportowych i ich uczestników:

 
Szczegółowy wykaz imprez organizowanych przez MOS PN

Wykaz imprez w roku szkolnym 2014-15

W 19 imprezach sportowych zorganizowanych dla szkół podstawowych w ramach Igrzysk Młodzieży Szkolnej wzięło udział 1974 dziewcząt i chłopców z 90 szkół.

Wyniki współzawodnictwa sportowego szkół (miejsca 1 – 10):

 1. Szkoła Podstawowa nr 2 w Krynicy-Zdroju

 2. Szkoła Podstawowa w Łącku

 3. Szkoła Podstawowa w Zagorzynie

 4. Szkoła Podstawowa w Rytrze

 5. Szkoła Podstawowa nr 1 w Obidzy

 6. Szkoła Podstawowa w Świniarsku

 7. Szkoła Podstawowa nr 1 w Starym Sączu

 8. Szkoła Podstawowa w Lipiu

 9. Szkoła Podstawowa w Kąclowej, Szkoła Podstawowa w Mogilnie

Wyniki szczegółowe szkół podstawowych (do pobrania):

Współzawodnictwo – Szkoły podstawowe

 ♦

W 20 zawodach dla szkół gimnazjalnych w ramach Gimnazjady Młodzieży Szkolnej wzięło udział 2066 młodych sportowców z 52 gimnazjów.

Wyniki współzawodnictwa (miejsca 1 – 10):

 1. Gimnazjum w Łącku

 2. Gimnazjum w Chełmcu

 3. Gimnazjum w Krynicy-Zdroju

 4. Gimnazjum w Jelnej

 5. Gimnazjum w Krużlowej Wyżnej

 6. Gimnazjum w Podegrodziu

 7. Gimnazjum w Zagorzynie

 8. Gimnazjum w Stróżach

 9. Gimnazjum w Gródku n/Dunajcem

 10. Gimnazjum w Rytrze

Wyniki szczegółowe szkół gimnazjalnych (do pobrania):

Współzawodnictwo – Gimnazja

Szkoły średnie w ramach Licealiady Młodzieży Szkolnej reprezentowało 1785 dziewcząt i chłopców w 17 zawodach sportowych zorganizowanych przez MOS PN.

Wyniki współzawodnictwa:

 1. Liceum Ogólnokształcące w Grybowie

 2. Zespół Szkół w Łącku

 3. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Krynicy-Zdroju

 4. Liceum Ogólnokształcące w Starym Sączu

 5. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Starym Sączu

 6. Zespół Szkół Zawodowych w Grybowie

 7. Powiatowy Zespół Szkół w Muszynie

 8. Zespół Szkół w Marcinkowicach

 9. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Nawojowej

 10. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Tęgoborzy

 11. Zasadnicza Szkoła Zawodowa w Krynicy-Zdroju Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości 

 12. Zespół Szkół Zawodowych w Podegrodziu

Wyniki szczegółowe szkół ponadgimnazjalnych (do pobrania):

Współzawodnictwo – Szkoły ponadgimnazjalne