1

Podsumowanie współzawodnictwa sportowego szkół w roku szkolnym 2019/20

Opublikowano 23 czerwiec 2020


 

Międzyszkolny Ośrodek Sportowy Powiatu Nowosądeckiego w roku szkolnym 2019/20 był organizatorem 35 imprez sportowych dla szkół podstawowych i średnich, w tym 33 Mistrzostw Powiatu Nowosądeckiego, Mistrzostw Rejonu (zawody organizowane dla mistrzów powiatów: limanowskiego, gorlickiego, nowosądeckiego i miasta Nowy Sącz) i Mistrzostw Małopolski.

Od dnia 12 marca 2020 r. wszystkie zawody sportowe organizowane przez Międzyszkolny Ośrodek Sportowy Powiatu Nowosądeckiego w ramach współzawodnictwa sportowego szkół zostały zawieszone w związku ze stanem epidemii w Polsce (rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19). Nie zrealizowano 31 imprez sportowych zaplanowanych w kalendarzu zawodów na rok szkolny 2019/20.

W zawodach organizowanych przez MOS PN wzięło udział 3263 dziewcząt i chłopców, startując w indywidualnych i drużynowych dyscyplinach sportowych (uczniowie brali udział m. in. w grach zespołowych – halowej piłce nożnej, siatkówce, piłce ręcznej, koszykówce, unihokeju; grali w szachy, tenisa stołowego indywidualnego i drużynowego, rywalizowali w biegach przełajowych sztafetowych, a także w narciarstwie alpejskim oraz pływaniu).

Zawody sportowe organizowane przez Międzyszkolny Ośrodek Sportowy cieszyły się dużą popularnością, stały na wysokim poziomie sportowym i organizacyjnym. Młodzież szkolna wykazywała się wielką ambicją i zaangażowaniem, aby osiągnąć jak najlepsze wyniki sportowe dla swoich szkół. Zawody te miały zagwarantowane profesjonalne zabezpieczenie medyczne.

Imprezy sportowe organizowane przez Międzyszkolny Ośrodek Sportowy Powiatu Nowosądeckiego były finansowane przez Starostwo Powiatowe w Nowym Sączu.


 

W br. szkolnym Międzyszkolny Ośrodek Sportowy Powiatu Nowosądeckiego zorganizował:

 • 14 zawodów sportowych dla szkół podstawowych – Igrzyska Dzieci (rocznik 2007 i młodsi)
 • 12 zawodów sportowych dla szkół podstawowych – Igrzyska Młodzieży Szkolnej (roczniki 2005 i 2006)
 • 15 zawodów sportowych dla szkół średnich – Licealiada Młodzieży (rocznik 2000 i młodsi)

Zawody sportowe zorganizowane w okresie 01.09.2019 – 30.06.2020
przez Międzyszkolny Ośrodek Sportowy Powiatu Nowosądeckiego

 

 

Lp.

 

 

Dyscyplina sportowa

Mistrzostwa Powiatu Nowosądeckiego

Mistrzostwa Rejonu Województwa
– termin i miejsce

 

Liczba
uczestników

1. Biegi Przełajowe Sztafetowe

–  IGRZYSKA DZIECI

02.10.2019
– Muszyna „Zapopradzie”
360
2. Biegi Przełajowe Sztafetowe

–  IGRZYSKA MŁODZIEŻY

03.10.2019
– Muszyna „Zapopradzie”
240
3. Biegi Przełajowe Sztafetowe
–  LICEALIADA
04.10.2019
– Muszyna „Zapopradzie”
170
4. Halowa Piłka Nożna Dziewcząt
–  IGRZYSKA DZIECI
15.10.2019
– Hala Sportowa Rytro
40
5. Piłka Nożna Chłopców

–  LICEALIADA

17.10.2019

– Helena

137
6. Halowa Piłka Nożna Chłopców
–  IGRZYSKA DZIECI
22.10.2019
– Hala Sportowa Rytro
40
7. Halowa Piłka Nożna Chłopców
–  IGRZYSKA MŁODZIEŻY
30.10.2019
– Hala Sportowa Łącko
40
8. Halowa Piłka Nożna Dziewcząt
–  IGRZYSKA MŁODZIEŻY
04.11.2019
– Brzezna
40
9. Unihokej Dziewcząt i Chłopców

–  IGRZYSKA MŁODZIEŻY

06.11.2019
– Hala Sportowa Piwniczna
96
10. Unihokej Dziewcząt i Chłopców

 –  LICEALIADA

08.11.2019
– Hala Sportowa Piwniczna
204
11. Unihokej Dziewcząt i Chłopców

 –  IGRZYSKA DZIECI

12.11.2019
– Hala Sportowa Piwniczna
96
12. Halowa Piłka Nożna  Chłopców
–  IGRZYSKA DZIECI – REJON
15.11.2019
– Hala Sportowa Rytro – REJON
40
13. Szachy

 – IGRZYSKA DZIECI, MŁODZIEŻY, LICEALIADA

19.11.2019
– Hala Sportowa Łącko
 
Razem: 167

ID – 95

IM – 37

L – 35

14. Tenis Stołowy Drużynowy

–  IGRZYSKA MŁODZIEŻY

21.11.2019
– Hala Sportowa Łącko
39
15. Halowa Piłka Nożna Chłopców
–  IGRZYSKA DZIECI – WOJEWÓDZKIE
27.11.2019  – Hala Sportowa Łącko –
WOJEWÓDZKIE
50
16. Halowa Piłka Nożna Dziewcząt
–  LICEALIADA
02.12.2019
– Hala Sportowa Łącko
80
17. Koszykówka Dziewcząt

– IGRZYSKA MŁODZIEŻY

06.12.2019
– SP 2 Krynica-Zdrój
48
18. Halowa Piłka Nożna Chłopców
–  LICEALIADA
11.12.2019
– Hala Sportowa Łącko
100
19. Tenis Stołowy Drużynowy

–  IGRZYSKA DZIECI

12.12.2019
– Gródek n/D
36
20. Koszykówka Chłopców

– IGRZYSKA MŁODZIEŻY

16.12.2019
– SP 2 Krynica-Zdrój
48
21. Koszykówka Dziewcząt

– IGRZYSKA DZIECI

10.01.2020
– SP 2 Krynica-Zdrój
48
22. Tenis Stołowy Indywidualny DZ i CH
–  IGRZYSKA DZIECI
16.01.2020
– 
Hala Sportowa Łącko
38
23. Piłka Ręczna Chłopców

  LICEALIADA

20.01.2020

 – Hala Sportowa Łącko

128
24. Piłka Ręczna Dziewcząt

  LICEALIADA

22.01.2020

  – Hala Sportowa Łącko

112
25. Tenis Stołowy Indywidualny DZ i CH
–  IGRZYSKA MŁODZIEŻY
23.01.2020
Hala Sportowa Łącko
36
26. Koszykówka Chłopców

– IGRZYSKA DZIECI

10.02.2020
– SP 2 Krynica-Zdrój
48
27. Pływanie Indywidualne

– IGRZYSKA DZIECI,

 MŁODZIEŻY, LICEALIADA

12.02.2020
– Chełmiec
 
Razem: 82

ID – 53

IM – 16

L – 13

28. Koszykówka Chłopców

– LICEALIADA

17.02.2020
– ZSP Krynica-Zdrój
72
29. Koszykówka Dziewcząt

– LICEALIADA

19.02.2020
– ZSP Krynica-Zdrój
72
30. Narciarstwo alpejskie

– IGRZYSKA DZIECI,

 MŁODZIEŻY, LICEALIADA

27.02.2020
– Tylicz „MASTER-SKI”
 
Razem: 234

ID – 99

IM – 74

L – 61

31. Tenis Stołowy Drużynowy DZ i CH

–  LICEALIADA

02.03.2020
– ZSZ Grybów
42
32. Siatkówka Chłopców

– IGRZYSKA MŁODZIEŻY

04.03.2020
– Hala Sportowa Piwniczna
48
33. Siatkówka Dziewcząt

–  LICEALIADA

 05.03.2020
– LO Stary Sącz
96
34. Siatkówka Dziewcząt

 –  IGRZYSKA DZIECI

09.03.2020
– SP 1 Stary Sącz
40
35. Siatkówka Chłopców

–  LICEALIADA

 11.03.2020
– LO Stary Sącz
96
 

 

RAZEM   3263

Zestawienie ilości zawodów sportowych i ich uczestników w/w okresie dla poszczególnych typów szkół:

  IGRZYSKA
DZIECI
IGRZYSKA
MŁODZIEŻY
LICEALIADA
MŁODZIEŻY

RAZEM

ILOŚĆ ZAWODÓW
11 + 3
– w tym 3 wspólne

dla wszystkich
typów szkół
9 + 3
– w tym 3 wspólne

dla wszystkich
typów szkół
12 + 3
– w tym 3 wspólne

dla wszystkich
typów szkół
 

35

ILOŚĆ UCZETNIKÓW 1083 762 1418 3263

Podsumowanie współzawodnictwa sportowego szkół
w roku szkolnym 2019/2020

IGRZYSKA DZIECI – SZKOŁY PODSTAWOWE (rocznik 2007 i młodsi)

W 14 zawodach sportowych dla szkół podstawowych w ramach Igrzysk Dzieci wzięło udział  1083 dziewcząt i chłopców z 65 startujących szkół.

Klasyfikacja końcowa szkół podstawowych (miejsca 1 – 10):

1. ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W ŁĄCKU – 46 pkt.

2. SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 W KRYNICY-ZDROJU – 37 pkt.
3. ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W KRUŻLOWEJ WYŻNEJ – 32 pkt.
4. ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 2 W PTASZKOWEJ – 25 pkt.

    ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 1 W KRYNICY-ZDROJU – 25 pkt.
6. SZKOŁA PODSTAWOWA W ZAGORZYNIE – 23 pkt.

7. ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 1 W PTASZKOWEJ – 21 pkt.
8. ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W SIOŁKOWEJ – 20 pkt.
9. SZKOŁA PODSTAWOWA W JANUSZOWEJ – 18,5 pkt.
10. SZKOŁA PODSTAWOWA W SZCZEREŻU – 18 pkt.
SZKOŁA PODSTAWOWA W CHEŁMCU – 18 pkt.

Wyniki szczegółowe (do pobrania)

Współzawodnictwo – Igrzyska Dzieci – 2019/20

IGRZYSKA MŁODZIEŻY SZKOLNEJ – SZKOŁY PODSTAWOWE (roczniki 2005 i 2006)

W ramach Igrzysk Młodzieży Szkolnej zorganizowano 12 zawodów dla szkół podstawowych, wzięło w nich udział 762 młodych sportowców z 55 startujących szkół.

Klasyfikacja końcowa szkół podstawowych (miejsca 1 – 10):

1. SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 W KRYNICY-ZDROJU – 43 pkt.
2. ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 2 W PTASZKOWEJ – 39 pkt.
3. SZKOŁA PODSTAWOWA W JAZOWSKU – 38 pkt.
4. SZKOŁA PODSTAWOWA W CHEŁMCU – 30 pkt.
5. ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W CZARNYM POTOKU – 29 pkt.
6. SZKOŁA PODSTAWOWA W OBIDZY – 24 pkt.
7. ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W KRUŻLOWEJ WYŻNEJ – 21 pkt.
SZKOŁA PODSTAWOWA W MIŁKOWEJ – 21 pkt.
9. SZKOŁA PODSTAWOWA W BARCICACH – 20 pkt.
10. ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 1 W KRYNICY-ZDROJU – 17 pkt.

Wyniki szczegółowe (do pobrania)

Współzawodnictwo – Igrzyska Młodzieży – 2019/20

LICEALIADA MŁODZIEŻY – SZKOŁY ŚREDNIE (rocznik 2000 i młodsi)

Szkoły średnie w ramach Licealiady Młodzieży Szkolnej reprezentowało 1418 dziewcząt i chłopców z 11 szkół w 15 rozegranych zawodach sportowych.

Klasyfikacja końcowa szkół ponadgimnazjalnych:

1. LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE W GRYBOWIE – 118,5 pkt.
2. ZESPÓL SZKÓŁ W ŁĄCKU – 88 pkt.
3. ZESPÓL SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH W KRYNICY-ZDROJU – 86,5 pkt.
4. ZESPÓL SZKÓŁ W STARYM SĄCZU – 82,5 pkt.
5. ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH W GRYBOWIE – 74 pkt.
6. ZESPÓŁ SZKÓŁ W MARCINKOWICACH – 57,5 pkt.
7. POWIATOWY ZESPÓŁ SZKÓŁ W MUSZYNIE – 43,5 pkt.
8. ZESPÓL SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH W NAWOJOWEJ – 35 pkt.
9. LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE W STARYM SĄCZU – 25,5 pkt.
10. BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA W KRYNICY-ZDROJU – 3 pkt.
11. ZESPÓL SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH W TĘGOBORZY – 0 pkt.

Wyniki szczegółowe (do pobrania)

Współzawodnictwo – Licealiada – 2019/20


Sukcesy uczniów i szkół w Mistrzostwach Małopolski
w roku szkolnym 2019/20

W roku szkolnym 2019/20 uczniowie i szkoły z terenu powiatu nowosądeckiego osiągali liczne sukcesy w Mistrzostwach Małopolski. Najważniejsze z nich to:

 • SZKOŁA PODSTAWOWA W BARCICACH – 2 miejsce w Mistrzostwach Małopolski w halowej w piłce nożnej dziewcząt – Igrzyska Młodzieży
 • SZKOŁA PODSTAWOWA W ZAGORZYNIE – 2 miejsce w Mistrzostwach Małopolski w unihokeju chłopców – Igrzyska Młodzieży
 • SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 W KRYNICY-ZDROJU – 2 miejsce w Mistrzostwach Małopolski w unihokeju dziewcząt – Igrzyska Młodzieży
 • ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 1 W KRYNICY-ZDROJU – 2 miejsce w Mistrzostwach Małopolski w unihokeju chłopców – Igrzyska Dzieci
 • ZESPÓŁ SZKÓŁ ŁĄCKU – 2 miejsce w Mistrzostwach Małopolski w unihokeju dziewcząt – Licealiada Młodzieży
 • ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 1 W KRYNICY-ZDROJU – 3 miejsce w Mistrzostwach Małopolski w unihokeju dziewcząt – Igrzyska Dzieci 
 • ALEKSANDRA KIEŁBASA – ZSP nr 2 w Ptaszkowej – 1 miejsce w Małopolskiej Szkolnej Lidze SZS w rankingu indywidualnym w biegach narciarskich – rocznik 2006
 • KACPER KMAK – ZSP nr 1 w Ptaszkowej – 2 miejsce w Małopolskiej Szkolnej Lidze SZS w rankingu indywidualnym w biegach narciarskich – rocznik 2006
 • KRZYSZTOF KIEŁBASA – ZSP nr 1 w Ptaszkowej – 2 miejsce w Małopolskiej Szkolnej Lidze SZS w rankingu indywidualnym w biegach narciarskich – rocznik 2005
 • ZOFIA RYSIEWICZ – ZSP nr 2 w Ptaszkowej – 2 miejsce w Małopolskiej Szkolnej Lidze SZS w rankingu indywidualnym w biegach narciarskich – rocznik 2009
 • GABRIELA RYSIEWICZ – ZSP nr 2 w Ptaszkowej – 2 miejsce w Małopolskiej Szkolnej Lidze SZS w rankingu indywidualnym w biegach narciarskich – rocznik 2007
 • LEON ŚWIGUT – SP w Cieniawie – 3 miejsce w Mistrzostwach Małopolski w narciarstwie alpejskim – rocznik 2006/2008
 • BARTOSZ MASTALSKI – ZS w Marcinkowicach – 3 miejsce w biegu na 100 m – Małopolska Szkolna Liga LA – Licealiada Młodzieży
 • KAROLINA KIEŁBASA – ZSP nr 1 w Ptaszkowej – 3 miejsce w Małopolskiej Szkolnej Lidze SZS w rankingu indywidualnym w biegach narciarskich – rocznik 2008
 • AGNIESZKA KLIMEK – ZSP nr 2 w Ptaszkowej – 3 miejsce w Małopolskiej Szkolnej Lidze SZS w rankingu indywidualnym w biegach narciarskich – rocznik 2009

Opracowanie:

Marek Mirek
Starszy Inspektor Powiatowy
koordynator ds. sportu MOS PN