1

Program Szkolny Klub Sportowy na rok 2021

Opublikowano 27/11/2020


Szanowni Państwo,

Informujemy, że Ministerstwo Sportu ogłosiło nabór wniosków na realizację programu „Szkolny Klub Sportowy” w 2021 roku.

Małopolski Szkolny Związek Sportowy w Krakowie stara się ponownie uzyskać status Operatora Wojewódzkiego tego programu.

Do wszystkich gmin w naszym województwie, zostanie wysłany e-mail dotyczący tego programu, ale także poprzez naszą stronę chcielibyśmy zachęcić szkoły do udziału w nim. Rozpoczynamy z dniem dzisiejszym rekrutację szkół i grup do programu SKS 2021.

Liczymy na utworzenie przynajmniej 1 grupy w każdej gminie.

Deklarację szkół w formie papierowej prosimy wypełnić i przekazać je do właściwej Jednostki Samorządu Terytorialnego!!!

Każda szkoła oprócz zgłoszenia do JST musi bezpośrednio zgłosić grupę do operatora wojewódzkiego za pośrednictwem Formularza Rejestracyjnego SKS 2021 do dnia 15.XII.2020 r.

JST składają zbiorcze zgłoszenia szkół wraz z deklaracją gminy do Małopolskiego SZS w Krakowie do dnia 15 grudnia 2020 r.

> do pobrania: Pismo przewodnie
>> do pobrania: Zgłoszenie – szkoła
>> do pobrania: Deklaracja – gmina
>> do pobrania: Założenia programu