1

Regulaminy, kalendarze zawodów, System Rejestracji Szkół

Opublikowano 4 września 2018


Wstęp do kalendarza MSZS  i regulamin ogólny współzawodnictwa – 2018/2019


  • Regulaminy szczegółowe szkolnych zawodów sportowych – 2018/2019

Igrzyska Dzieci

Igrzyska Młodzieży Szkolnej

Licealiada Młodzieży Szkolnej


  • Kalendarze szkolnych zawodów sportowych – rok szkolny 2018/2019

IGRZYSKA DZIECI

IGRZYSKA MŁODZIEŻY SZKOLNEJ

LICEALIADA MŁODZIEŻY SZKOLNEJ

Kalendarz zawodów wojewódzkich

Finały wojewódzkie w I półroczu roku szkolnego 2018-2019


  • Objaśnienia dotyczące rejestracji w Systemie Rejestracji Szkół w roku szkolnym 2018/2019:
  1. Szkoły już zarejestrowane i będące w systemie SRS zgłaszają swój akces do wybranego rodzaju współzawodnictwa i dyscypliny w roku szkolnym 2018/2019 (nie później niż do 30 września 2018 r). Po aktualizacji danych szkoły – profil szkoły staje się aktywny na rok szkolny 2018/2019.
  2. W roku szkolnym 2018/2019 wymagane jest aby szkoły zakładały osobne konta dla każdego typu rozgrywek – Igrzyska Dzieci (roczniki 2006 i młodsi); – Igrzyska Młodzieży Szkolnej (roczniki 2003, 2004, 2005); – Licealiada (roczniki 1999 i młodsi).
  3. Szkoły nowo zgłaszane postępują wg instrukcji dotyczącej rejestracji na www.srs.szs.pl

Instrukcja obsługi Systemu Rejestracji Szkół – 2018/2019


  • Zgoda na udział ucznia w zawodach – nauczyciel winien uzyskać od rodziców (prawnych opiekunów) oświadczenie o zgodzie na udział dziecka w zawodach, zgodę na przetwarzanie danych osobowych oraz na publikację wizerunku i upublicznienie danych dziecka w zawodach na potrzeby Systemu Współzawodnictwa Sportowego Dzieci i Młodzieży Szkolnej SZS.

Zgoda rodziców na udział dziecka w zawodach SZS – 2018/2019