1

Słowo wstępne do kalendarza „Małopolskiego Systemu Współzawodnictwa Sportowego Dzieci i Młodzieży” na rok 2020/2021 Marszałka Wojrwództwa Małopolskiego i Prezesa MSZS

Opublikowano 8 września 2020


Szanowni Państwo!

Województwo Małopolskie wspiera inicjatywy związane z popularyzacją i upowszechnianiem sportu, jego strony profesjonalnej, jak również rekreacyjnej. Wsparcie organizacji imprez sportowych rangi międzynarodowej, ogólnopolskiej i wojewódzkiej realizowane jest m.in. poprzez programy pomocowe, przede wszystkim otwarte konkursy ofert na realizację zadań z dziedziny kultury fizycznej, jak np. „Małopolska na sportowo”, czy też zadania kolejnych edycji Budżetu Obywatelskiego Województwa Małopolskiego w obszarze Wspierania i upowszechniani kultury fizycznej.
W ramach otwartego konkursu ofert w zakresie „Współzawodnictwa i szkolenia sportowego dzieci i młodzieży” dofinansowujemy m.in.: współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży szkół podstawowych oraz ponadpodstawowych, szkolenie kadr wojewódzkich młodzików oraz udział w eliminacjach i finałach zawodów Systemu Sportu Młodzieżowego najbardziej uzdolnionych zawodników województwa (w kategoriach wiekowych – młodzik, junior młodszy, junior, a także młodzieżowiec) czy też szkolenie w Małopolskiej Kadrze w sportach zimowych dla najzdolniejszych w województwie zawodników młodzieżowych.
Z kolei w ramach otwartego konkursu ofert w zakresie „Szkolenia zawodników z klubów i stowarzyszeń sportowych województwa małopolskiego do udziału w finałach ogólnopolskiego współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży w ramach państwowego Systemu Sportu Młodzieżowego” wspieramy finansowo rocznie około 1000 najlepszych zawodników młodzieżowych z kilkudziesięciu organizacji sportowych naszego regionu. Regularnie dofinansowujemy i współorganizujemy również finały Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży w sportach zimowych lub halowych i letnich, stanowiące oficjalne Mistrzostwa Polski Juniorów Młodszych i Juniorów.
Każdego roku, poza realizacją licznych działań skierowanych do dzieci i młodzieży, promujemy także Małopolskę poprzez wydarzenia sportowe najwyższej rangi – gromadzące znakomitych sportowców i przyciągające kibiców, a tym samym będące doskonałą formą promocji aktywności fizycznej oraz zachętą do samodzielnego uprawiania sportu – jak chociażby Puchar Świata w skokach narciarskich w Zakopanem, Festiwal Biegowy w Krynicy-Zdroju, Małopolski Wyścig Górski czy też Małopolska Joy Ride Festiwal.
Małopolska nie boi się nowych wyzwań, dlatego stawia na ciągły rozwój w zakresie kultury fizycznej, sportu i rekreacji, zwiększając dostępność do podstawowej bazy sportowej i umożliwiając rozwijanie zainteresowań sportowych przez dzieci i młodzież. Dlatego też systematycznie wspieramy rozwój infrastruktury sportowej – w regionie rośnie liczba nowoczesnych i ogólnodostępnych obiektów. Dotychczasowe
działania w tym aspekcie realizowane były w oparciu o środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach Wieloletniego Programu Rozwoju Bazy Sportowej Województwa Małopolskiego, efektem czego jest ponad 400 nowych lub wyremontowanych obiektów sportowych. Przez ostatnie lata w Małopolsce realizowane były przedsięwzięcia inwestycyjne, takie jak budowa tzw. Orlików czy program „Małopolskie boiska”, dofinansowujący modernizację przyszkolnych wielofunkcyjnych boisk sportowych. W 2019 r. oraz w 2020 r. Samorząd Województwa Małopolskiego kontynuuje projekt pn. „Małopolska infrastruktura rekreacyjno-sportowa – MIRS”, znacząco rozszerzając jego zakres. W bieżącym roku planujemy objąć projektem 102 inwestycje.
Chciałbym także przypomnieć, że Województwo Małopolskie realizuje największy w Polsce projekt budowy tras rowerowych VeloMałopolska. Trasy rowerowe o europejskich standardach, przebiegające przez miejsca atrakcyjne przyrodniczo i turystycznie, bardzo dobrze oznakowane i wyposażone w punkty obsługi rowerzystów są podstawą do stworzenia w naszym regionie atrakcyjnego produktu turystyki rowerowej. Sieć docelowo będzie liczyła ok. 1000 km, natomiast już teraz do dyspozycji miłośników dwóch kółek zostało oddanych ponad 500 km tras o najwyższym europejskim standardzie, które – jak pokazują statystyki – cieszą się ogromną popularnością.
Wszystkie te działania pokazują, jak wielkie znaczenie w naszym regionie ma sport. Dlatego Samorząd Województwa Małopolskiego wspiera go finansowo, realizując także takie przedsięwzięcia jak zajęcia z nauki jazdy na nartach/snowboardzie w ramach projektu „Jeżdżę z głową”, cykl imprez rowerowych „Małopolska Tour”, projekt „Rodzinne Rajdy Rowerowe”, czy wakacyjny projekt pn. „Wakacje z piłką nożną”.
Gorąco kibicuję wszystkim uczestnikom „Małopolskiego Systemu Współzawodnictwa Sportowego Dzieci i Młodzieży” w roku szkolnym 2020/2021 i życzę dobrej zabawy w duchu rywalizacji fair play, która będzie dla Was źródłem satysfakcji i radości.
Dziękuję przedstawicielom Małopolskiego Szkolnego Związku Sportowego, trenerom, nauczycielom wychowania fizycznego oraz animatorom sportu młodzieżowego, za Państwa aktywną działalność wśród młodych Małopolan, która niewątpliwie motywuje ich do doskonalenia swoich umiejętności. Życzę równocześnie sukcesów w realizacji zamierzonych planów.
Wszystkim życzę jak najwięcej pozytywnych, sportowych emocji.

Serdecznie pozdrawiam,
Witold Kozłowski
Marszałek Województwa Małopolskiego

Marszałek Województwa Małopolskiego – pismo


Szanowni Państwo
Wójtowie, Burmistrzowie,
Prezydenci i Starostowie,
Zarządy Struktur Szkolnego Związku Sportowego
i współpracujących Jednostek Organizacyjnych,
Dyrektorzy Szkół,
Nauczyciele Wychowania Fizycznego
Województwa Małopolskiego

Przed nami nowy rok szkolny 2020/2021. Zarząd Małopolski ego Szkolnego Związku Sportowego przygotował Kalendarz Małopolskiego Systemu Współzawodnictwa Sportowego Dzieci i Młodzieży.

W zawiązku z zaistniałą sytuacją epidemiologiczną w Kraju i Województwie Małopolskim trudno powiedzieć, czy system będzie mógł być realizowany w takiej formie jak dotychczas. W przypadku niekorzystnej sytuacji epidemiologicznej uniemożliwiającej częściowo lub całkowicie organizację zawodów sportowych, Małopolski SZS przygotował alternatywne rozwiązania.
Propozycję tych rozwiązań ogłosimy we wrześniu po konsultacjach z Urzędem Marszałkowskim, Ministerstwem Sportu oraz Samorządami Gminnymi. Prosimy o śledzenie strony internetowej Związku oraz systemu SRS. Sport szkolny jest wstępem do sportu powszechnego i wyczynowego. To tu po raz pierwszy na boiskach i halach sportowych ujawniają się talenty, które w późniejszym czasie mogą zająć się profesjonalnym treningiem w danej dziedzinie sportu. Jednak ważniejszą rzeczą dla nas jest zachęcenie młodych ludzi do aktywności fizycznej. W naszych zmaganiach każde dziecko ma możliwość sprawdzenia się w sportowej rywalizacji. Jeśli nie wyczyn, to rekreacja, zdrowy styl życia i wypracowanie nawyków ruchowych. Ale żeby młodzi sportowcy mogli pokonywać swoje słabości, zdobywać medale i tytuły, należy zorganizować zawody sportowe. Stąd też konieczna jest dobra współpraca ze szkołami, dyrektorami placówek, nauczycielami wychowania fizycznego. Wszystko po to, by rywalizacja w danej dyscyplinie sportu była na odpowiednim poziomie. Dla jednych satysfakcjonującym jest sam udział, możliwość sprawdzenia się. Dla innych to radość ze zwycięstwa. Bo wiadomo, że w sporcie ktoś wygrywa a ktoś inny musi się pogodzić z porażką. Generalnie stawiamy na masowość tak, by jak największa liczba dzieci i młodzieży mogła się sprawdzić w rywalizacji.
I tu słowa uznania i podziękowania dla Gospodarzy i Organizatorów zawodów w poszczególnych dyscyplinach, gdyż były one zawsze profesjonalnie zorganizowane.
W nowym roku szkolnym 2020/2021, w ramach naszego systemu w ramach naszego systemu współzawodnictwa, organizowane będą zawody dla następujących grup współzawodnictwa, organizowane będą zawody dla następujących grup wiekowych:

– Igrzyska Dzieci Igrzyska Dzieci – rocznik 2008 i młodsi

– Igrzyska Młodzieży Szkolnej – rocznik 2006 – 2007

– Licealiada Młodzieży – rocznik 2001 i młodsi

Uchwała Zarządu Małopolskiego SZS z dnia 30.06.2020 r. wprowadza się Zarządu Małopolskiego SZS z dnia 30.06.2020 r. wprowadza się – począwszy od 1 września 2020 r. począwszy od 1 września 2020 r. – zryczałtowaną opłatę jednorazową na rok szkolny szkolny za udział szkół we współzawodnictwie sportowym, w wysokości 30 zł.

Wszystkim uczniom życzę przede wszystkim możliwości rywalizacji uczniom życzę przede wszystkim możliwości rywalizacji w zw zaplanowanych dla Was imprez zaplanowanych dla Was imprezach ach sportowych, sportowych, a w ich trakcie a w ich trakcie spektakularnych sukcesów i radości z uczestnictwa w sportowych zmaganiach. spektakularnych sukcesów i radości z uczestnictwa w sportowych zmaganiach.

Prezes
Małopolskiego Małopolskiego Szkolnego Związku Sportowego
Waldemar Gramek

Prezes Małopolskiego Małopolskiego Szkolnego Związku Sportowego – pismo