1

System Rejestracji Szkół

Opublikowano 31 sierpnia 2020


Szanowni Państwo Dyrektorzy i Nauczyciele

Szkolny Związek Sportowy (SZS), jako wieloletni organizator współzawodnictwa dzieci i młodzieży szkolnej, oddaje do Państwa dyspozycji przygotowany do rozgrywek w 2020/2021 System Rejestracji Szkół (SRS). Głównym jego celem jest uzyskanie jak największej wiedzy na temat beneficjentów imprez sportowych organizowanych przez SZS.

W roku szkolnym 2020/2021 wszystkie placówki, które zamierzają przystąpić do współzawodnictwa sportowego wchodzącego w skład Kalendarza Imprez SZS zobowiązane są do zarejestrowania się do dnia 30.09.2020 roku w systemie SRS poprzez specjalną platformę internetową: https://srs.szs.pl/

Szkoły już zarejestrowane i będące w systemie SRS zgłaszają swój akces do wybranego typu współzawodnictwa w roku szkolnym 2020/2021 nie później niż do 30 września 2020 r:

Igrzyska Dzieci (roczniki 2008 i młodsi)

Igrzyska Młodzieży Szkolnej (roczniki 2006 – 2007)

Licealiada (uczniowie dziennych szkół średnich rocznik 2001 i młodsi)

Po aktualizacji danych szkoły – profil szkoły staje się aktywny na rok szkolny 2020/2021.

Jeżeli jedna szkoła chce wystartować w dwóch lub trzech typach współzawodnictwa to musi założyć oddzielne konta dla każdego typu współzawodnictwa.

W celu ułatwienia Państwu rejestracji, przedstawiamy poniżej instrukcję SRS opracowaną przez Szkolny Związek Sportowy. Mamy nadzieję, że wskazówki w niej zawarte będą dla Państwa przejrzyste, a w konsekwencji czego, cały System Rejestracji Szkół będzie dla Was przyjazny.

Szkolny Związek Sportowy


Instrukcja obsługi systemu SRS (pobierz poniżej)

Instrukcja obsługi – SRS – 2020/21


ZASADY BEZPIECZEŃSTWA PODCZAS ZAWODÓW SZS ORGANIZOWANYCH W RAMACH WSPÓŁZAWODNICTWA SPORTOWEGO SZKÓŁ

Oświadczenie uczestnika zawodów SZS