1

Sztafetowe biegi przełajowe – Igrzyska Młodzieży – Muszyna, 30.09.2021

Opublikowano 16/09/2021

Nazwa imprezy – Mistrzostwa Powiatu Nowosądeckiego w sztafetowych biegach przełajowych dziewcząt i chłopców – rocznik 2007 i 2008

Termin i miejsce imprezy – 30 września 2021 r. Muszyna – Zapopradzie.

Uczestnictwo – w zawodach biorą udział reprezentacje szkół podstawowych – rocznik 2007 i 2008 – oddzielnie w kategorii dziewcząt i chłopców. Zespół składa się maksymalnie z 6 dziewcząt/chłopców reprezentantów jednej szkoły urodzonych w 2007 i 2008 r.

Biegi sztafetowe rozgrywane są dystansach:

 dziewczęta 6 x 1000  m

– chłopcy 6 x 1200 m

W zawodach startują maksymalnie 3 drużyny z jednej gminy (1, 2, 3 miejsce w gminie).

Zgłoszenia – do dnia 28.09.2021 r. do godz. 12.00  należy dokonać zgłoszenia uczniów biorących udział w zawodach poprzez System Rejestracji Szkół – www.srs.szs.pl

Regulamin zawodów – Biegi sztafetowe – Igrzyska Młodzieży


 

W związku z trwającą epidemią COVID-19 utrzymane zostały procedury bezpieczeństwa obowiązujące podczas zawodów SZS. 

ZASADY BEZPIECZEŃSTWA PODCZAS ZAWODÓW SZS ORGANIZOWANYCH
W RAMACH WSPÓŁZAWODNICTWA SPORTOWEGO SZKÓŁ

Oświadczenie dla uczestnika zawodów – dostarczone organizatorowi przed każdymi zawodami (oświadczenie wypełnia każdy uczestnik zawodów – uczeń, opiekun, sędzia zawodów).

OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA ZAWODÓW O STANIE ZDROWIA