1

SZTAFETOWE BIEGI PRZEŁAJOWE

Opublikowano 16 września 2019


Nazwa imprezy Mistrzostwa Powiatu Nowosądeckiego w Sztafetowych biegach przełajowych szkół podstawowych – rocznik 2007 i młodsi.

Termin i miejsce imprezy 02 października 2019 r. Muszyna „Zapopradzie. Rozpoczęcie zawodów o godz. 10.00.

Uczestnictwo – w zawodach biorą udział reprezentacje szkół podstawowych – rocznik 2007 i młodsi – oddzielnie w kategorii dziewcząt i chłopców. Zespół składa się z 10 (dziewcząt lub chłopców) reprezentantów jednej szkoły. W zawodach startują maksymalnie 3 drużyny z jednej gminy (1, 2, 3 miejsce w gminie). Zawodnicy startują w obuwiu bez kolców.

Zgłoszenia – do dnia  30.09.2019 r. do godz. 15.00  należy dokonać zgłoszenia szkół biorących udział w zawodach poprzez System Rejestracji Szkółwww.srs.szs.pl

Regulamin zawodów – Biegi sztafetowe – SP – 2007 i młodsi


Nazwa imprezy – Mistrzostwa Powiatu Nowosądeckiego w Sztafetowych biegach przełajowych szkół podstawowych – rocznik 2005 i 2006.

Termin i miejsce imprezy – 03 października 2019 r. Muszyna „Zapopradzie. Rozpoczęcie zawodów o godz. 10.00.

Uczestnictwo – w zawodach biorą udział reprezentacje szkół podstawowych oddzielnie w kategorii dziewcząt i chłopców z roczników 2005 i 2006. Zespół składa się z 10 (dziewcząt lub chłopców) reprezentantów jednej szkoły. Dystans dla dziewcząt – 10 x 1000 m, dla chłopców – 10 x 1200 mW zawodach startują maksymalnie 3 drużyny z jednej gminy (1, 2, 3 miejsce w gminie). Zawodnicy startują  w obuwiu bez kolców.

Zgłoszenia – do dnia  01.10.2019 r. do godz. 15.00  należy dokonać zgłoszenia szkół biorących udział w zawodach poprzez System Rejestracji Szkół – www.srs.szs.pl

Regulamin zawodów – Biegi sztafetowe – SP – 2005 i 2006


Nazwa imprezy – Mistrzostwa Powiatu Nowosądeckiego w Sztafetowych biegach przełajowych szkół średnich – rocznik 2000 i młodsi.

Termin i miejsce imprezy – 04 października 2019 r. Muszyna „Zapopradzie. Rozpoczęcie zawodów o godz. 10.00.

Uczestnictwo – w zawodach biorą udział reprezentacje szkół średnich oddzielnie w kategorii dziewcząt i chłopców
– rocznik 2000 i młodsi. Zespół składa się z 10 uczniów (dziewcząt lub chłopców) z jednej szkoły. Dystans dla dziewcząt – 10 x 1000 m, dla chłopców – 10 x 1200 m. Zawodnicy startują  w obuwiu bez kolców.

Zgłoszenia – do dnia 02.10.2019 r. do godz. 15.00  należy dokonać zgłoszenia szkół biorących udział w zawodach poprzez System Rejestracji Szkół – www.srs.szs.pl

Regulamin zawodów – Biegi sztafetowe – sz. średnie