1

Współzawodnictwo dzieci i młodzieży oraz zajęcia sportowe na świeżym powietrzu od 19 kwietnia

Opublikowano 14/04/2021


729x308


Na wniosek Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu rząd zdecydował o otwarciu od 19 kwietnia współzawodnictwa sportowego dla dzieci i młodzieży oraz zajęć sportowych na świeżym powietrzu.

Wprowadzone zmiany łagodzą obostrzenia w obszarze sportu powszechnego i umożliwiają organizowanie współzawodnictwa dzieci i młodzieży prowadzonego przez odpowiedni polski związek sportowy oraz zajęć sportowych na wszystkich obiektach sportowych na świeżym powietrzu w grupach maksymalnie do 25 osób. Nie zmienią się dotychczasowe przepisy dotyczące współzawodnictwa, zajęć i wydarzeń w ramach sporu zawodowego.


Źródło: https://www.gov.pl/web/kulturaisport/wspolzawodnictwo-dzieci-i-mlodziezy-oraz-zajecia-sportowe-na-swiezym-powietrzu-od-19-kwietnia