1

WSPÓŁZAWODNICTWO SPORTOWE SZKÓŁ – 2015/16

Opublikowano 13 czerwca 2016

WSPÓŁZAWODNICTWO SPORTOWE SZKÓŁ
W ROKU SZKOLNYM 2015/16

W roku szkolnym 2015/16 Międzyszkolny Ośrodek Sportowy Powiatu Nowosądeckiego zorganizował 57 imprez sportowych (w tym 6 zawodów rejonowych):

 • 21 zawodów dla szkół podstawowych
 • 20 zawodów dla gimnazjów
 • 20 zawodów dla szkół ponadgimnazjalnych.

W/w zawodach wzięło udział 5498 uczniów ze szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.

Z zaplanowanych imprez sportowych nie odbyły się 2 razy zawody rejonowe (czwórbój LA dla szkół podstawowych oraz piłka nożna chłopców „6” dla gimnazjów) ze względu na odwołanie ich przez MSZS w Krakowie.

 

Zestawienie ilości zawodów sportowych
i ich uczestników w/w okresie w poszczególnych typach szkół:

 

  SZKOŁY PODSTAWOWE SZKOŁY
GIMNAZJALNE
SZKOŁY PONADGIMNAZJALNE  

RAZEM

 

ILOŚĆ ZAWODÓW

21
– w tym 2 wspólne dla wszystkich
typów szkół
20
– w tym 2 wspólne dla wszystkich
typów szkół
20
– w tym 2 wspólne

dla wszystkich
typów szkół
 

57

ILOŚĆ UCZETNIKÓW 1811 1959 1728 5498

Wykaz imprez sportowych organizowanych przez MOS PN – rok szkolny 2015-16


SZKOŁY PODSTAWOWE

Zorganizowano 21 imprez sportowych dla szkół podstawowych, w których wzięło udział 1811 uczniów z 93 startujących szkół.

Wyniki współzawodnictwa sportowego szkół podstawowych (miejsca 1 – 10):

1. Szkoła Podstawowa nr 2 w Krynicy-Zdroju
2. Szkoła Podstawowa nr 1 w Obidzy
.   Szkoła Podstawowa w Zagorzynie

4. Szkoła Podstawowa nr 2 w Ptaszkowej
.   Szkoła Podstawowa w Łącku
6. Szkoła Podstawowa w Jazowsku
7. Szkoła Podstawowa w Trzetrzewinie
8. Szkoła Podstawowa w Nowej Wsi
9. Szkoła Podstawowa w Jelnej
.   Szkoła Podstawowa w Krużlowej Wyżnej

Wyniki szczegółowe współzawodnictwa szkół podstawowych (do pobrania):

Współzawodnictwo – szkoły podstawowe


SZKOŁY GIMNAZJALNE

Zorganizowano 20 imprez sportowych dla szkół gimnazjalnych, w których wzięło udział 1959 uczniów z 53 startujących szkół.

Wyniki współzawodnictwa sportowego szkół gimnazjalnych (miejsca 1 – 10):

1. Gimnazjum w Łącku
2. Gimnazjum w Krynicy-Zdroju
3. Gimnazjum w Stróżach

4. Gimnazjum w Podegrodziu
5. Gimnazjum w Łososinie Dolnej
6. Gimnazjum w Zagorzynie
7. Gimnazjum w Chełmcu
.   Gimnazjum w Krużlowej Wyżnej
9. Gimnazjum w Mogilnie
10. Gimnazjum w Gródku n/Dunajcem

Wyniki szczegółowe współzawodnictwa szkół gimnazjalnych (do pobrania):

Współzawodnictwo – szkoły gimnazjalne


SZKOŁY PONADGIMNAZJALNE

Zorganizowano 20 imprez sportowych dla szkół ponadgimnazjalnych, w których wzięło udział 1728 uczniów z 11 startujących szkół.

Wyniki współzawodnictwa sportowego szkół ponadgimnazjalnych:

1. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Krynicy-Zdroju
2. Zespół Szkół Zawodowych w Grybowie
3. Zespół Szkół w Łącku
4. Liceum Ogólnokształcące w Grybowie
5. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Starym Sączu
6. Liceum Ogólnokształcące w Starym Sączu
7. Powiatowy Zespół Szkół w Muszynie
8. Zespół Szkół w Marcinkowicach
9. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Nawojowej
10. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Tęgoborzy
11. Zasadnicza Szkoła Zawodowa IRiP w Krynicy-Zdroju

Wyniki szczegółowe współzawodnictwa szkół ponadgimnazjalnych (do pobrania):

Współzawodnictwo – szkoły ponadgimnazjalne


SUKCESY SZKÓŁ i UCZNIÓW Z POWIATU NOWOSĄDECKIEGO
W MISTRZOSTWACH POLSKI I MAŁOPOLSKI
W ROKU SZKOLNYM 2015/16

 • 9 miejsce w Mistrzostwach Polski w unihokeju chłopców szkół gimnazjalnych – Gimnazjum w Krynicy-Zdroju
 • 1 miejsce w Mistrzostwach Małopolski w unihokeju chłopców szkół gimnazjalnych – Gimnazjum w Krynicy-Zdroju
 • 1 miejsce w Mistrzostwach Małopolski w unihokeju chłopców szkół podstawowych – Szkoła Podstawowa nr 2 w Krynicy-Zdroju
 • 2 miejsce w Mistrzostwach Małopolski w mini siatkówce dziewcząt szkół podstawowych – Szkoła Podstawowa nr 2 w Krynicy-Zdroju
 • 2 miejsce w Mistrzostwach Małopolski w sztafetowych biegach przełajowych chłopców szkół podstawowych – Szkoła Podstawowa w Łącku
 • 1 miejsce w Mistrzostwach Małopolski w narciarstwie alpejskim dziewcząt szkół podstawowych – Świgut Zuzanna (Szkoła Podstawowa w Cieniawie)
 • 1 miejsce w Mistrzostwach Małopolski w indywidualnych biegach przełajowych chłopców szkół podstawowych – Marczyk Kacper (Szkoła Podstawowa w Gaboniu)
 • 1 miejsce w Mistrzostwach Małopolski w indywidualnych biegach przełajowych chłopców szkół podstawowych – Kutwa Mariusz (Szkoła Podstawowa w Łącku)
 • 1 miejsce w Mistrzostwach Małopolski w indywidualnych biegach przełajowych chłopców szkół gimnazjalnych – Jasiński Krystian (Gimnazjum w Piątkowej)
 • 2 miejsce w Mistrzostwach Małopolski w indywidualnych biegach przełajowych chłopców szkół podstawowych – Bogdański Kacper (Szkoła Podstawowa w Chełmcu)
 • 2 miejsce w Mistrzostwach Małopolski w indywidualnych biegach przełajowych dziewcząt szkół gimnazjalnych – Miczołek Sonia (Gimnazjum w Paszynie)
 • 3 miejsce w Mistrzostwach Małopolski w indywidualnych biegach przełajowych dziewcząt szkół gimnazjalnych – Frączek Karolina (Gimnazjum w Nawojowej)
 • 3 miejsce w Mistrzostwach Małopolski w narciarstwie alpejskim chłopców szkół gimnazjalnych – Nawalany Daniel (Gimnazjum w Piwnicznej-Zdroju)

Opracował: Marek Mirek – koordynator ds. sportu MOS PN