1

Współzawodnictwo sportowe szkół i sukcesy w Mistrzostwach Małopolski w roku szkolny 2017/2018

Opublikowano 18 czerwca 2018


Współzawodnictwo sportowe i sukcesy szkół
w roku szkolnym 2017/2018

W roku szkolnym 2017/18 Międzyszkolny Ośrodek Sportowy Powiatu Nowosądeckiego był organizatorem  64  imprez sportowych dla szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, w tym  56  Mistrzostw Powiatu,  7  Mistrzostw Rejonu  (zawody organizowane dla mistrzów powiatów: limanowskiego, gorlickiego, nowosądeckiego i miasta Nowy Sącz)  i  1  Mistrzostw Małopolski.

W zawodach sportowych wzięło udział  5292  dziewcząt i chłopców, startując indywidualnych i drużynowych dyscyplinach sportowych (uczniowie brali udział w grach zespołowych – piłce nożnej, siatkówce, siatkówce plażowej, piłce ręcznej, koszykówce, unihokeju; grali w szachy, tenisa stołowego indywidualnego i drużynowego, rywalizowali w konkurencjach lekkoatletycznych – biegach krótkich i na długich dystansach, skoku w dal, skoku wzwyż, pchnięciu kulą, czwórboju lekkoatletycznym, brali udział w biegach przełajowych indywidualnych, drużynowych i sztafetowych, a także w narciarstwie alpejskim).

Rywalizacja szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych trwająca cały rok szkolny, była bardzo zacięta i wyrównana. Zawody sportowe organizowane przez Międzyszkolny Ośrodek Sportowy cieszyły się dużą popularnością, stały na wysokim poziomie sportowym i organizacyjnym. Młodzież szkolna wykazywała się wielką ambicją i zaangażowaniem aby osiągnąć jak najlepsze wyniki sportowe dla swoich szkół.

Wszystkie imprezy sportowe organizowane przez Międzyszkolny Ośrodek Sportowy Powiatu Nowosądeckiego miały zagwarantowane profesjonalne zabezpieczenie medyczne (nieodpłatne) zapewniane przez ratowników medycznych Sądeckiego Pogotowia Ratunkowego.

Zawody powiatowe organizowane w ramach „Małopolskiego Systemu Współzawodnictwa Sportowego dzieci i młodzieży szkolnej Szkolnego Związku Sportowego” były finansowane przez Starostwo Powiatowe w Nowym Sączu w celu wspierania współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży szkolnej.

 

W br. szkolnym Międzyszkolny Ośrodek Sportowy Powiatu Nowosądeckiego zorganizował:

 • 22  zawody dla szkół podstawowych – Igrzyska Dzieci
 • 23  zawody dla szkół podstawowych i gimnazjów – Igrzyska Młodzieży
 • 23  zawody dla szkół ponadgimnazjalnych – Licealiada Młodzieży

Zestawienie ilości zawodów sportowych
i ich uczestników w/w okresie w poszczególnych typach szkół:

 

  IGRZYSKA
DZIECI
IGRZYSKA
MŁODZIEŻY
LICEALIADA
MŁODZIEŻY

RAZEM

ILOŚĆ ZAWODÓW
22
– w tym 2 wspólne

dla wszystkich
typów szkół
23
– w tym 2 wspólne

dla wszystkich
typów szkół
23
– w tym 2 wspólne

dla wszystkich
typów szkół
 

64

ILOŚĆ UCZESTNIKÓW 1705 1668 1919 5292

 

Szczegółowy wykaz zawodów sportowych w roku szkolny 2017/2018 poniżej

Wykaz imprez 1.09.2017-30.06.2018 (do pobrania)


 

Podsumowanie współzawodnictwa sportowego szkół
w roku szkolnym 2017/2018

 

IGRZYSKA DZIECI – SZKOŁY PODSTAWOWE
(rocznik 2005 i młodsi)

W 22 zawodach sportowych dla szkół podstawowych w ramach Igrzysk Dzieci wzięło udział  1705  dziewcząt i chłopców  z  69  startujących szkół. 

Klasyfikacja końcowa szkół podstawowych (miejsca 1 – 10):

1. SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 W KRYNICY-ZDROJU – 69 pkt.
2. SZKOŁA PODSTAWOWA W JAZOWSKU – 66,5 pkt.

3. ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W ŁĄCKU – 44 pkt.
4. ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W ZŁOCKIEM – 39 pkt.
5. SZKOŁA PODSTAWOWA W CHEŁMCU – 37,5 pkt.
6. SZKOŁA PODSTAWOWA W PODEGRODZIU – 37 pkt.
7. ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W MUSZYNIE– 28 pkt.
    ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 1 W PTASZKOWEJ – 28 pkt.
9. ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 1 w KRYNICY-ZDROJU – 25 pkt.
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 W PTASZKOWEJ – 25 pkt.

Szczegółowe wyniki współzawodnictwa szkół podstawowych (do pobrania)

Współzawodnictwo – IGRZYSKA DZIECI – 2017/18

IGRZYSKA MŁODZIEŻY – SZKOŁY PODSTAWOWE I GIMNAZJA
(roczniki 2002, 2003 i 2004)

W 23 zawodach dla szkół podstawowych i gimnazjalnych w ramach Igrzysk Młodzieży Szkolnej wzięło udział  1668  młodych sportowców z  53  szkół biorących udział w zawodach.

Klasyfikacja końcowa szkół podstawowych i gimnazjalnych (miejsca 1 – 10):   

1. ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W ŁĄCKU – 131 pkt.
2. ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 1 W KRYNICY-ZDROJU – 64,5 pkt.
3. SZKOŁA PODSTAWOWA W JAZOWSKU – 43,5 pkt.
    SZKOŁA PODSTAWOWA W LIPNICY WIELKIEJ – 43,5 pkt.
5. SZKOŁA PODSTAWOWA W TĘGOBORZY – 41 pkt.
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 W STARYM SĄCZU – 41 pkt.
7. SZKOŁA PODSTAWOWA W CHEŁMCU – 37,5 pkt.
8. GIMNAZJUM W STRÓŻACH – 32 pkt.
    ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W MUSZYNIE – 32 pkt.
10.  SZKOŁA PODSTAWOWA W ZAGORZYNIE – 26,5 pkt.

Szczegółowe wyniki współzawodnictwa szkół podstawowych i gimnazjalnych (do pobrania)

Współzawodnictwo – IGRZYSKA MŁODZIEŻY – 2017/18

LICEALIADA MŁODZIEŻY – SZKOŁY PONADGIMNAZJALNE
(rocznik 1998 i młodsi)

Szkoły ponadgimnazjalne w ramach Licealiady Młodzieży Szkolnej reprezentowało 1919 dziewcząt i chłopców z  10  szkół powiatowych w  23  rozegranych zawodach.

Klasyfikacja końcowa szkół ponadgimnazjalnych:

1. ZESPÓL SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH W KRYNICY-ZDROJU – 140,5 pkt.
2. LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE W GRYBOWIE – 130,5 pkt.
3. ZESPÓL SZKÓŁ W ŁĄCKU – 114,5 pkt.
4. ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH W GRYBOWIE – 107 pkt.
5. POWIATOWY ZESPÓŁ SZKÓŁ W MUSZYNIE – 96 pkt.
6. ZESPÓL SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH W STARYM SĄCZU – 95 pkt.
8. ZESPÓŁ SZKÓŁ W MARCINKOWICACH – 76 pkt.

7. LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE W STARYM SĄCZU – 68 pkt.
9. ZESPÓL SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH W NAWOJOWEJ – 13,5 pkt.
10. ZESPÓL SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH W TĘGOBORZY – 10 pkt.

Szczegółowe wyniki współzawodnictwa szkół ponadgimnazjalnych (do pobrania)

Współzawodnictwo – LICEALIADA MŁODZIEŻY – 2017/18


Sukcesy uczniów i szkół w Mistrzostwach Małopolski
w roku szkolnym 2017/18

­

W roku szkolnym 2017/18 uczniowie i szkoły z terenu powiatu nowosądeckiego osiągali liczne sukcesy w Mistrzostwach Małopolski. Najważniejsze z nich to:

·

IGRZYSKA DZIECI

 • Szkoła Podstawowa nr 2 w Krynicy-Zdroju – 2 miejsce – unihokej dziewcząt
 • Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 w Krynicy-Zdroju –  2 miejsce  – unihokej chłopców
 • Wiktoria WOLANN (Zespół Szkolno-Przedszkolny w Złockiem) – 2 miejsce – indywidualne biegi przełajowe
 • Jakub TOKARCZYK (Zespół Szkolno-Przedszkolny w Muszynie) – 3 miejsce – indywidualne biegi przełajowe
 • Aleksandra KIEŁBASA (Szkoła Podstawowa nr 2 w Ptaszkowej) – 2 miejsce – Małopolska Szkolna Liga w Biegach Narciarskich – rocznik 2006
 • Kacper KMAK (Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 w Ptaszkowej) – 2 miejsce – Małopolska Szkolna Liga w Biegach Narciarskich – rocznik 2006
 • Paulina ZIELIŃSKA (Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 w Ptaszkowej) – 3 miejsce – Małopolska Szkolna Liga w Biegach Narciarskich – rocznik 2008
 • Krzysztof KIEŁBASA (Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 w Ptaszkowej) – 3 miejsce – Małopolska Szkolna Liga w Biegach Narciarskich – rocznik 2005
 • Szkoła Podstawowa w Podolu-Górowej – 4 miejsce – badminton drużynowy chłopców
 • Szkoła Podstawowa w Podegrodziu – 4 miejsce – piłka nożna chłopców „6”
 • Leon ŚWIGUT (Szkoła Podstawowa w Cieniawie) – 4 miejsce – narciarstwo alpejskie
 • Szkoła Podstawowa nr 2 w Krynicy-Zdroju – 5 miejsce – minisiatkówka dziewcząt

·

IGRZYSKA MŁODZIEŻY

 • Zespół Szkolno-Przedszkolny w Łącku – 2 miejsce – sztafetowe biegi przełajowe chłopców
 • Szkoła Podstawowa w Jelnej – 2 miejsce – halowa piłka nożna dziewcząt
 • Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 w Krynicy-Zdroju – 2 miejsce – unihokej dziewcząt
 • Adrian KIEŁBASA (Gimnazjum w Ptaszkowej) – 2 miejsce – Małopolska Szkolna Liga w Biegach Narciarskich – rocznik 2003
 • Zespół Szkolno-Przedszkolny w Łącku – 3 miejsce – unihokej chłopców
 • Szkoła Podstawowa nr 2 w Starym Sączu 3 miejsce – siatkówka plażowa dziewcząt
 • Zespół Szkolno-Przedszkolny w Łącku – 3 miejsce – lekkoatletyka drużynowa dziewcząt
 • Zespół Szkolno-Przedszkolny w Łącku – 7 miejsce – lekkoatletyka drużynowa chłopców

·

LICEALIADA MŁODZIEŻY

 • Liceum Ogólnokształcące w Starym Sączu – 1 miejsce – siatkówka plażowa dziewcząt
 • Powiatowy Zespół Szkół w Muszynie – 2 miejsce – unihokej chłopców
 • Zespół Szkół w Łącku – 3 miejsce – unihokej dziewcząt

 


 

 

 

 

Opracowanie:

Marek Mirek – koordynator ds. sportu MOS PN