1

WSPÓŁZAWODNICTWO SPORTOWE I SUKCESY SZKÓŁ W ROKU SZKOLNYM 2018/19

Opublikowano 18 czerwca 2019


Wyniki współzawodnictwa sportowego szkół
w roku szkolnym 2018/2019


IGRZYSKA DZIECI
SZKOŁY PODSTAWOWE
(rocznik 2006 i młodsi)

W 24 zawodach sportowych dla szkół podstawowych w ramach Igrzysk Dzieci wzięło udział 1989 dziewcząt i chłopców z 74 startujących szkół. 

Klasyfikacja końcowa szkół podstawowych (miejsca 1 – 10):

1. SZKOŁA PODSTAWOWA W JAZOWSKU – 73,5 pkt.
2. ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W MUSZYNIE – 65 pkt.
3. SZKOŁA PODSTAWOWA W PODEGRODZIU – 44 pkt.
4. ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W ŁĄCKU – 41 pkt.

5. ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W ZŁOCKIEM – 36 pkt.
6. ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 1 W KRYNICY-ZDROJU – 30 pkt.

7. SZKOŁA PODSTAWOWA W CZARNYM POTOKU – 29 pkt.
    SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 W PTASZKOWEJ – 29 pkt.
    SZKOŁA PODSTAWOWA W CHEŁMCU – 29 pkt.
SZKOŁA PODSTAWOWA W PRZYDONICY – 29 pkt.

 

 


IGRZYSKA MŁODZIEŻY SZKOLNEJ
SZKOŁY PODSTAWOWE I GIMNAZJA
(roczniki 2003, 2004 i 2005)

W ramach Igrzysk Młodzieży Szkolnej zorganizowano 24 zawody dla szkół podstawowych i gimnazjalnych, wzięło w nich udział 1978 młodych sportowców z  67  startujących szkół.

Klasyfikacja końcowa szkół podstawowych i gimnazjalnych (miejsca 1 – 10):

1. SZKOŁA PODSTAWOWA W JAZOWSKU – 75 pkt.
2. ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W ŁĄCKU – 65,5 pkt.
3. ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 1 W PTASZKOWEJ – 61 pkt.
4. SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 STARYM SĄCZU – 46 pkt.
    ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W KRUŻLOWEJ WYŻNEJ – 46 pkt.
6. ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W ZŁOCKIEM  – 45 pkt.
7. SZKOŁA PODSTAWOWA W CHEŁMCU – 36,5 pkt.
8. SZKOŁA PODSTAWOWA W LIPNICY WIELKIEJ – 35 pkt.
9. SZKOŁA PODSTAWOWA W TĘGOBORZY – 31,5 pkt.
10. SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 W KRYNICY-ZDROJU – 25 pkt.
SZKOŁA PODSTAWOWA W BARCICACH – 25 pkt.

 

 


LICEALIADA MŁODZIEŻY
SZKOŁY PONADGIMNAZJALNE
(rocznik 1999 i młodsi)

Szkoły ponadgimnazjalne w ramach Licealiady Młodzieży Szkolnej reprezentowało 2062 dziewcząt i chłopców z  11  szkół  w  25  rozegranych zawodach sportowych.

Klasyfikacja końcowa szkół ponadgimnazjalnych:

1. ZESPÓL SZKÓŁ W ŁĄCKU – 156 pkt.
2. LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE W GRYBOWIE – 143,5 pkt.
3. ZESPÓL SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH W KRYNICY- ZDROJU – 127 pkt.

4. ZESPÓL SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH W STARYM SĄCZU – 114 pkt.
5. ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH W GRYBOWIE – 112,5 pkt.
6. ZESPÓŁ SZKÓŁ W MARCINKOWICACH – 78 pkt.
7. POWIATOWY ZESPÓŁ SZKÓŁ W MUSZYNIE – 64 pkt.

8. LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE W STARYM SĄCZU – 44,5 pkt.
9. ZESPÓL SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH W NAWOJOWEJ – 25,5 pkt.
10. BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA W KRYNICY-ZDROJU – 6 pkt.

11. ZESPÓL SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH W TĘGOBORZY – 0 pkt.

 

 


Współzawodnictwo sportowe i sukcesy szkół
w roku szkolnym 2018/19 – podsumowanie

Międzyszkolny Ośrodek Sportowy Powiatu Nowosądeckiego w roku szkolnym 2018/19 był organizatorem 69 imprez sportowych dla szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, w tym 57 Mistrzostw Powiatu, 7 Mistrzostw Rejonu  (zawody organizowane dla mistrzów powiatów: limanowskiego, gorlickiego, nowosądeckiego i miasta Nowy Sącz) i 5 Mistrzostw Małopolski.

W zawodach organizowanych przez MOS PN wzięło udział  6029  dziewcząt i chłopców, startując indywidualnych i drużynowych dyscyplinach sportowych (uczniowie brali udział m. in. w grach zespołowych – halowej piłce nożnej, piłce nożnej na orlikach, siatkówce, siatkówce plażowej, piłce ręcznej, koszykówce, unihokeju; grali w szachy, tenisa stołowego indywidualnego i drużynowego, rywalizowali w konkurencjach lekkoatletycznych – biegach krótkich i na długich dystansach, skoku w dal, skoku wzwyż, pchnięciu kulą, czwórboju lekkoatletycznym, brali udział w biegach przełajowych indywidualnych, drużynowych i sztafetowych, a także w narciarstwie alpejskim oraz strzelectwie).

Zawody sportowe organizowane przez Międzyszkolny Ośrodek Sportowy cieszyły się dużą popularnością, stały na wysokim poziomie sportowym i organizacyjnym. Młodzież szkolna wykazywała się wielką ambicją i zaangażowaniem, aby osiągnąć jak najlepsze wyniki sportowe dla swoich szkół. Zawody te miały zagwarantowane profesjonalne zabezpieczenie medyczne.

Imprezy sportowe organizowane przez Międzyszkolny Ośrodek Sportowy Powiatu Nowosądeckiego były finansowane przez Starostwo Powiatowe w Nowym Sączu.

W br. szkolnym Międzyszkolny Ośrodek Sportowy Powiatu Nowosądeckiego zorganizował:

 • 24  zawody dla szkół podstawowych – Igrzyska Dzieci
 • 24  zawody dla szkół podstawowych i gimnazjalnych – Igrzyska Młodzieży
 • 25  zawodów dla szkół ponadgimnazjalnych – Licealiada

Zestawienie ilości zawodów sportowych
i ich uczestników w/w okresie dla poszczególnych typów szkół:

 

  IGRZYSKA
DZIECI
IGRZYSKA
MŁODZIEŻY
LICEALIADA
MŁODZIEŻY

RAZEM

ILOŚĆ ZAWODÓW
22 + 2
– w tym 2 wspólne

dla wszystkich
typów szkół
22 + 2
– w tym 2 wspólne

dla wszystkich
typów szkół
23 + 2
– w tym 2 wspólne

dla wszystkich
typów szkół
 

69

ILOŚĆ UCZETNIKÓW 1989 1978 2062 6029


Zawody sportowe zorganizowane
w okresie 01.09.2018 – 30.06.2019
przez Międzyszkolny Ośrodek Sportowy Powiatu Nowosądeckiego

 

Lp.

 

Dyscyplina sportowa

 

Data i miejsce zawodów

Ilość uczestników
1. Piłka Nożna Chłopców

–  LICEALIADA

19.09.2018

– Stadion Sportowy Zawada

144
2. Biegi Przełajowe Sztafetowe

–  IGRZYSKA DZIECI

26.09.2018
– Muszyna „Zapopradzie”
370
3. Biegi Przełajowe Sztafetowe

–  IGRZYSKA MŁODZIEŻY

26.09.2018
– Muszyna „Zapopradzie”
360
4. Biegi Przełajowe Sztafetowe
–  LICEALIADA
27.09.2018
– Muszyna „Zapopradzie”
140
5. Strzelectwo Sportowe
–  LICEALIADA
02.10.2018
– Strzelnica Sportowa
Tylicz
56
6. LA Dziewcząt i Chłopców

–  LICEALIADA

08.10.2018
–  Stadion LA Nawojowa
190
7. Halowa Piłka Nożna Dziewcząt
–  IGRZYSKA DZIECI
17.10.2018
– Hala Sportowa Rytro
40
8. Halowa Piłka Nożna Chłopców
–  IGRZYSKA DZIECI
25.10.2018
– Hala Sportowa Rytro
40
9. Unihokej Dziewcząt

–  IGRZYSKA MŁODZIEŻY

29.10.2018
– Hala MOSiR N. Sącz
48
10. Unihokej Chłopców

–  IGRZYSKA MŁODZIEŻY

29.10.2018
– Hala MOSiR N. Sącz
48
11. Halowa Piłka Nożna Dziewcząt
–  IGRZYSKA MŁODZIEŻY
07.11.2018
– Brzezna
40
12. Halowa Piłka Nożna Chłopców
–  IGRZYSKA MŁODZIEŻY
08.11.2018
– Hala Sportowa Łącko
40
13. Halowa Piłka Nożna Dziewcząt
–  IGRZYSKA MŁODZIEŻY – REJON
14.11.2018
– Hala Sportowa Łącko –
REJON
40
14. Halowa Piłka Nożna  Chłopców
–  IGRZYSKA DZIECI – REJON
15.11.2018
– Hala Sportowa Rytro – REJON 
40
15. Unihokej Chłopców

 –  LICEALIADA

19.11.2018
– Hala MOSiR N. Sącz
84
16. Tenis Stołowy Drużynowy

–  IGRZYSKA MŁODZIEŻY

21.11.2018
– Gródek n/D
42
17. Szachy

 – IGRZYSKA DZIECI, MŁODZIEŻY, LICEALIADA

20.11.2018
– Hala Sportowa Łącko
 
166 (ID – 80; IM – 58;
L – 28)
18. Unihokej Dziewcząt

 –  LICEALIADA

23.11.2018
– Hala MOSiR N. Sącz
84
19. Unihokej Dziewcząt

 –  IGRZYSKA DZIECI

26.11.2018
– Hala MOSiR N. Sącz
 
36
20. Unihokej Chłopców

 –  IGRZYSKA DZIECI

26.11.2018
– Hala MOSiR N. Sącz
36
21. Halowa Piłka Nożna Chłopców
–  IGRZYSKA DZIECI – WOJEWÓDZKIE
28.11.2018

 – Hala Sportowa Łącko –
WOJEWÓDZKIE

50
22. Halowa Piłka Nożna Dziewcząt
–  LICEALIADA
29.11.2018
– Hala Sportowa Łącko
80
23. Koszykówka Dziewcząt

 – IGRZYSKA MŁODZIEŻY

04.12.2018
– SP 2 Krynica-Zdrój
48
24 Tenis Stołowy Drużynowy

–  IGRZYSKA DZIECI

10.12.2018
– Gródek n/D
36
25. Koszykówka Chłopców

 – IGRZYSKA MŁODZIEŻY

12.12.2018
– SP 2 Krynica-Zdrój
48
26. Halowa Piłka Nożna Chłopców
–  LICEALIADA
17.12.2018
– Hala Sportowa Łącko
90
27. Koszykówka Dziewcząt

– IGRZYSKA DZIECI

09.01.2019
– SP 2 Krynica-Zdrój
48
28. Tenis Stołowy Indywidualny DZ i CH
–  IGRZYSKA DZIECI
10.01.2019
– 
Hala Sportowa Łącko
29
29. Piłka Ręczna Chłopców

  LICEALIADA

29.01.2019

  – Hala Sportowa Łącko

112
30. Koszykówka Chłopców

– IGRZYSKA DZIECI

01.02.2019
– SP 2 Krynica-Zdrój
48
31. Piłka Ręczna Dziewcząt

  LICEALIADA

04.02.2019

 – Hala Sportowa Łącko

96
32. Tenis Stołowy Indywidualny DZ i CH
–  IGRZYSKA MŁODZIEŻY
06.02.2019
Hala Sportowa Łącko
39
33. Koszykówka Chłopców

– LICEALIADA

12.02.2019
– ZSP Krynica-Zdrój
84
34. Piłka Ręczna Chłopców

  LICEALIADA – REJON

13.02.2019

 – Hala Sportowa Łącko – REJON

64
35. Koszykówka Dziewcząt

– LICEALIADA

15.02.2019
– ZSP Krynica-Zdrój
72
36. Koszykówka Chłopców

– LICEALIADA

12.02.2019
– ZSP Krynica-Zdrój
84
37. Tenis Stołowy Drużynowy DZ i CH

–  LICEALIADA

25.02.2019
– ZSZ Grybów
36
38. Narciarstwo alpejskie

– IGRZYSKA DZIECI,

 MŁODZIEŻY, LICEALIADA

27.02.2019
– Tylicz „MASTER-SKI”
 
ID – 112
IM – 84
LIC – 62
RAZEM – 258
39. Siatkówka Chłopców

– IGRZYSKA MŁODZIEŻY

04.03.2019
– Hala Sportowa Piwniczna
48
40. Piłka Ręczna Chłopców

  LICEALIADA – WOJEWÓDZKIE

06.03.2019

– Hala Sportowa Łącko – WOJEWÓDZKIE

96
41. Siatkówka Dziewcząt

 –  IGRZYSKA DZIECI

07.03.2019
– Hala Sportowa Piwniczna
40
42. Siatkówka Dziewcząt

–  LICEALIADA

 12.03.2019
– LO Grybów; ZSZ Grybów
84
43. Siatkówka Dziewcząt

 –  IGRZYSKA MŁODZIEŻY

13.03.2019
– Hala Sportowa Piwniczna
48
44. Siatkówka Chłopców

 –  IGRZYSKA DZIECI

18.03.2019
– Hala Sportowa Piwniczna
40
45. Siatkówka Chłopców

–  LICEALIADA

 20.03.2019
– LO Grybów; ZSZ Grybów
96
46. Siatkówka Chłopców

 –  IGRZYSKA MŁODZIEŻY – REJON

21.03.2019
– Hala Sportowa Piwniczna –
REJON
48
47. Piłka Ręczna Chłopców

–  IGRZYSKA MŁODZIEŻY

 26.03.2019
Hala Sportowa Łąck0
64
48. Piłka Ręczna Dziewcząt

–  IGRZYSKA DZIECI

 27.03.2019
– SP Złockie
64
49. Siatkówka Dziewcząt

–  LICEALIADA – REJON

 28.03.2019
Hala Sportowa Łącko – REJON
48
50. Piłka Ręczna Chłopców

–  IGRZYSKA DZIECI

 01.04.2019
Hala Sportowa Łącko
64
51. Piłka Ręczna Dziewcząt

–  IGRZYSKA MŁODZIEŻY

 02.04.2019
– Złockie
64
52. Siatkówka Dziewcząt

 –  IGRZYSKA DZIECI – REJON

17.04.2019
– Hala Sportowa Łącko –
REJON
30
53. Biegi Przełajowe Drużynowe

–  LICEALIADA

 24.04.2019
– Muszyna „Zapopradzie”
55
54. Biegi Przełajowe Drużynowe

–  IGRZYSKA DZIECI

 25.04.2019
– Muszyna „Zapopradzie”
246
55. Biegi Przełajowe Drużynowe

–  IGRZYSKA MŁODZIEŻY

 26.04.2019
– Muszyna „Zapopradzie”
173
56. Piłka Nożna Chłopców – „6”

 – IGRZYSKA DZIECI

06.05.2019
–  Orliki: Stary Sącz, Podegrodzie, Brzezna
156
57. Siatkówka Chłopców

 –  IGRZYSKA DZIECI – WOJEWÓDZKIE

07.05.2019
– Hala Sportowa Łącko –
WOJEWÓDZKIE
60
58. Piłka Nożna Chłopców – „6”

–  IGRZYSKA MŁODZIEŻY

08.05.2019
– Orliki: Stary Sącz, Podegrodzie, Brzezna
180
59. Piłka Nożna Dziewcząt – „6”

–  IGRZYSKA MŁODZIEŻY

13.05.2019
– Orliki: Stary Sącz, Podegrodzie,
Brzezna, Mostki
96
60. Piłka Nożna Chłopców – „6”

–  LICEALIADA

 16.05.2019
– Orliki: Muszyna, Krynica
96
61. Czwórbój LA Dziewcząt i Chłopców

– IGRZYSKA DZIECI

20.05.2019
–  Stadion LA Nawojowa
162
62. Piłka Nożna Dziewcząt – „6”

 – IGRZYSKA DZIECI

27.05.2019
–  Orliki: Stary Sącz, Podegrodzie,
Brzezna, Mostki
120
63. Siatkówka Chłopców

– IGRZYSKA MŁODZIEŻY – WPOJEWÓDZKIE

28.05.2019
– Hala Sportowa Łącko –
WOJEWÓDZKIE
60
64. LA Dziewcząt i Chłopców

–  IGRZYSKA MŁODZIEZY

29.05.2019
–  Stadion LA Nawojowa
212
65. Czwórbój LA Dziewcząt i Chłopców

– IGRZYSKA DZIECI – REJON

30.05.2019
–  Stadion LA Nawojowa –
REJON
42
66. Siatkówka Plażowa DZ i CH

–  LICEALIADA

31.05.2019
–  Stary Sącz
45
67. Piłka Nożna Dziewcząt – „6”

–  IGRZYSKA MŁODZIEŻY – WOJEWÓDZKIE

04.06.2019
– Stary Sącz Barcice –
WOJEWÓDZKIE
 

60

68. Piłka Nożna Dziewcząt – „6”

–  LICEALIADA

 05.06.2019
– Orliki: Muszyna, Krynica
36
69. Siatkówka Plażowa DZ i CH

–  IGRZYSKA MŁODZIEŻY

06.06.2019
– Stary Sącz
 
30
RAZEM   6029


Sukcesy uczniów i szkół w Mistrzostwach Małopolski
w roku szkolnym 2018/19

W roku szkolnym 2018/19 uczniowie i szkoły z terenu powiatu nowosądeckiego osiągali liczne sukcesy w Mistrzostwach Małopolski. Najważniejsze z nich to:

 

 • ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 1 W PTASZKOWEJ – Mistrzostwo Małopolski w piłce nożnej dziewcząt – Igrzyska Młodzieży
 • SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 W STARYM SĄCZU – Mistrzostwo Małopolski w piłce siatkowej dziewcząt – Igrzyska Młodzieży
 • SZKOŁA PODSTAWOWA W ROŻNOWIE – Mistrzostwo Małopolski w piłce nożnej dziewcząt – Igrzyska Dzieci
 • ZUZANNA ŚWIGUT – SP W CIENIAWIE – Mistrzostwo Małopolski w narciarstwie Alpejskim – Igrzyska Młodzieży
 • ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 1 W KRYNICY-ZDROJU – 2 miejsce w Mistrzostwach Małopolski w unihokeju chłopców – Igrzyska Młodzieży
 • ZESPÓŁ SZKÓŁ ŁĄCKU – 2 miejsce w Mistrzostwach Małopolski w unihokeju dziewcząt – Licealiada Młodzieży
 • POWIATOWY ZESPÓŁ SZKÓŁ W MUSZYNIE – 2 miejsce w Mistrzostwach Małopolski w unihokeju chłopców – Licealiada Młodzieży
 • ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W ŁĄCKU – 2 miejsce w Mistrzostwach Małopolski w drużynowych biegach przełajowych chłopców – Igrzyska Młodzieży
 • SZKOŁA PODSTAWOWA W ZAGORZYNIE – 3 miejsce w Mistrzostwach Małopolski w unihokeju dziewcząt – Igrzyska Młodzieży
 • ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 1 W PTASZKOWEJ – 3 miejsce w Mistrzostwach Małopolski w halowej piłce nożnej dziewcząt – Igrzyska Młodzieży
 • SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 W PTASZKOWEJ – 3 miejsce w rankingu szkół w biegach narciarskich w ramach Igrzysk Dzieci
 • ADRIAN KIEŁBASA – ZSP nr 1 w Ptaszkowej – 1 miejsce w rankingu indywidualnym w biegach narciarskich w kategorii junior C – rocznik 2003
 • GABRIELA RYSIEWICZ – SP nr 2 w Ptaszkowej – 1 miejsce w rankingu indywidualnym w biegach narciarskich w kategorii junior E – rocznik 2007
 • KACPER KMAK – ZSP nr 1 w Ptaszkowej – 2 miejsce w rankingu indywidualnym w biegach narciarskich w kategorii junior D – rocznik 2006
 • ALEKSANDRA KIEŁBASA – SP nr 2 w Ptaszkowej – 2 miejsce w rankingu indywidualnym w biegach narciarskich w kategorii junior D – rocznik 2006

 


Opracowanie:

Marek Mirek – Starszy Inspektor Powiatowy
koordynator ds. sportu MOS PN