1

Zamiany w Regulaminie Współzawodnictwa Sportowego Szkół w roku szkolnym 2017/2018

Opublikowano 1 września 2017

W związku z reformą oświatową, która od 1 września 2017 roku zacznie obowiązywać w polskich szkołach, Szkolny Związek Sportowy wprowadza zmiany w Ogólnopolskim Regulaminie współzawodnictwa sportowego szkół w roku szkolnym 2017/2018 i latach kolejnych dostosowane do reformy systemu oświaty.

Od 1 września 2017 r. dotychczasowe nazwy zostaną zmienione: 

  • Igrzyska Młodzieży Szkolnej – na Igrzyska Dzieci (rozgrywki sportowe dla uczniów z rocznika 2005 i młodszych) 
  • Gimnazjada – na Igrzyska Młodzieży Szkolnej (rozgrywki sportowe dla uczniów z roczników 2002 – 2004)
  • Licealiada Młodzieży pozostaje bez zmian (rozgrywki sportowe dla uczniów z rocznika 1998 i młodszych).

Zostaje utrzymany pakiet dyscyplin podstawowych, które będą realizowane we wszystkich województwach oraz pakiet dyscyplin lokalnych realizowanych w danym województwie.

Regulaminy zawodów sportowych na rok szkolny 2017/18 (do pobrania)

Kalendarze zawodów sportowych na rok szkolny 2017/18 (do pobrania)

Szkoły przystępujące do współzawodnictwa sportowego muszą się zarejestrować (dokonać uzupełnienia rejestracji szkoły i uczniów) przez System Rejestracji Szkół www.srs.szs.pl. Zgłoszenia dokonujemy za pomocą w/w systemu do wszystkich zawodów. 

Szkoły już zarejestrowane i będące w systemie SRS zgłaszają swój akces do wybranego rodzaju współzawodnictwa i dyscypliny w roku szkolnym 2017/2018 nie później niż do 30 września 2017 r. Igrzyska Dzieci (roczniki 2005 i młodsi), Igrzyska Młodzieży Szkolnej (roczniki 2002-2004), Licealiada Młodzieży Szkolnej (roczniki 1998 i młodsi). UWAGA: w zawodach Licealiady prawo startu mają reprezentacje szkół średnich i zawodowych (w przypadku zespołu szkół prawo startu ma jedna reprezentacja całego zespołu, nie można zgłosić np. LO, ZSZ, Technikum); nie mogą startować słuchacze pomaturalnych szkół dla pracujących.

Po aktualizacji danych szkoły – profil szkoły staje się aktywny na rok szkolny 2017/2018. Jeżeli jedna szkoła chce wystartować w dwóch lub trzech typach współzawodnictwa to musi założyć oddzielne konta dla każdego typu współzawodnictwa.

Szkoły nowo zgłaszane postępują wg instrukcji dotyczącej rejestracji szkół.