1

Zawieszenie zawodów sportowych

Opublikowano 11 marca 2020

W dniu dzisiejszym tj. 11.03.2020 r. Ministerstwo Edukacji Narodowej zawiesiło zajęcia dydaktyczno-wychowawcze w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych od 12 do 25 marca 2020 r.

W związku z powyższym wszystkie zawody sportowe organizowane przez Międzyszkolny Ośrodek Sportowy Powiatu Nowosądeckiego w ramach współzawodnictwa sportowego szkół zostają czasowo zawieszone od 12 marca 2020 r. do odwołania.

Zawieszona zostaje także realizacja Małopolskiego Systemu Współzawodnictwa Sportowego Szkół (zawody rejonowe, finały wojewódzkie).

Prosimy o śledzenie naszej strony internetowej na której będziemy zamieszczać informacje dotyczące naszych rozgrywek sportowych.

za powyższe

Marek Mirek
starszy inspektor powiatowy

koordynator ds. sportu MOS PN