1

Zawody sportowe organizowane przez MOS PN w roku szkolnym 2020/21

Opublikowano 5 lipca 2021


W roku szkolnym 2020/21 organizacja zawodów sportowych przez Międzyszkolny Ośrodek Sportowy Powiatu Nowosądeckiego została czasowo zawieszona w związku z trwającą epidemią COVID-19 i nauką zdalną prowadzoną przez szkoły.

Pod koniec roku szkolnego w związku ze zmieniającą się sytuacją epidemiczną w kraju (odmrażanie poszczególnych gałęzi gospodarki i sportu) Międzyszkolny Ośrodek Sportowy Powiatu Nowosądeckiego wspólnie z Małopolskim Szkolnym Związkiem Sportowym zamierzał wznowić współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży szkolnej w III dekadzie maja. W celu rozpoznania możliwości organizacyjnych i ewentualnego zainteresowania rywalizacją sportową, w maju br. szkoły mogły zgłosić się do zawodów poprzez System Rejestracji Szkół. Zaproponowany kalendarz zawierał po kilka dyscyplin sportowych możliwych do zorganizowania zawodów na otwartych obiektach, poza obiektami szkolnymi. Wśród szkół podstawowych do zawodów zgłosiły się  3 szkoły, natomiast do rywalizacji sportowej wśród szkół średnich zgłosiła się tylko 1 szkoła. W miesiącu czerwcu br. wznowiliśmy współzawodnictwo sportowe i zorganizowaliśmy zawody dla szkół, które wyraziły chęć brania w nich udziału.

Zorganizowaliśmy 3 zawody rangi mistrzostw powiatu, oraz 2 mistrzostwa rejonu (zawody organizowane dla mistrzów powiatów: limanowskiego, gorlickiego, nowosądeckiego i miasta Nowy Sącz) dla szkół podstawowych, w których wzięło udział 156 zawodników.

 Poniższa tabela przedstawia wykaz imprez i ich uczestników w w/w okresie:

Lp. Rodzaj zawodów sportowych Termin i miejsce Liczba uczestników
1. Piłka Nożna Dziewcząt „6”

– IGRZYSKA DZIECI –

MISTRZOSTWA POWIATU

07.06.2021
– Orlik Brzezna
36
2. Piłka Nożna Chłopców „6”
–  IGRZYSKA DZIECI –
MISTRZOSTWA POWIATU
07.06.2021
– Orlik Brzezna
24
3. Piłka Nożna Dziewcząt „6”
–  IGRZYSKA MŁODZIEŻY –
 MISTRZOSTWA POWIATU
07.06.2021
– Orlik Brzezna
24
4. Piłka Nożna Chłopców „6”
–  IGRZYSKA DZIECI –
ZAWODY REJONOWE
11.06.2021
– Orlik Brzezna
36
5. Piłka Nożna Chłopców „6”
–  IGRZYSKA MŁODZIEŻY –
ZAWODY REJONOWE
14.06.2021
– Orlik Brzezna
36
  RAZEM   156

 

 Zestawienie ilości zawodów sportowych
i ich uczestników w/w okresie dla poszczególnych typów szkół:

 

  IGRZYSKA
DZIECI
IGRZYSKA
MŁODZIEŻY
LICEALIADA
MŁODZIEŻY

RAZEM
 ILOŚĆ ZAWODÓW 3 2 5
ILOŚĆ UCZETNIKÓW 96 60 156

 


Sukcesy uczniów i szkół w Mistrzostwach Małopolski
w roku szkolnym 2020/21

 • SZKOŁA PODSTAWOWA W ROŻNOWIE
  1 miejsce w Mistrzostwach Małopolski w w piłce nożnej dziewcząt – Igrzyska Dzieci
 • KAROLINA KIEŁBASA – ZSP nr 1 w Ptaszkowej
  1 miejsce w Małopolskiej Szkolnej Lidze w biegach narciarskich dziewcząt – Igrzyska Młodzieży
 • ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W ŁĄCKU
  2 miejsce w Mistrzostwach Małopolski w piłce nożnej chłopców – Igrzyska Dzieci
 • MAGDALENA POLAŃSKA – ZSP w Powroźniku
  2 miejsce w Mistrzostwach Małopolski w kolarstwie górskim MTB dziewcząt – Igrzyska Dzieci
 • ALEKSANDRA KIEŁBASA – ZSP nr 2 w Ptaszkowej
  2 miejsce w Małopolskiej Szkolnej Lidze w biegach narciarskich dziewcząt – Igrzyska Młodzieży
 • GABRIELA RYSIEWICZ – ZSP nr 2 w Ptaszkowej
  2 miejsce w Małopolskiej Szkolnej Lidze w biegach narciarskich dziewcząt – Igrzyska Dzieci
 • ZOFIA RYSIEWICZ – ZSP nr 2 w Ptaszkowej
  3 miejsce w Małopolskiej Szkolnej Lidze w biegach narciarskich dziewcząt – Igrzyska Dzieci
 • KRZYSZTOF DAMIAN – SP w Piątkowej
  3 miejsce w Małopolskiej Szkolnej Lidze w biegach narciarskich chłopców – Igrzyska Młodzieży