1

REGULAMINY ZAWODÓW, KALENDARZE, ZMIANY W SYSTEMIE SRS

Opublikowano 2 września 2019


Wstęp do kalendarza MSZS i regulamin ogólny współzawodnictwa sportowego szkół


Regulaminy szczegółowe szkolnych zawodów sportowych – rok szkolny 2019/2020

Igrzyska Dzieci

Igrzyska Młodzieży Szkolnej

Licealiada Młodzieży


KALENDARZE ZAWODÓW SPORTOWYCH NA ROK SZKOLNY 2019/2020

IGRZYSKA DZIECI

IGRZYSKA MŁODZIEŻY SZKOLNEJ

LICEALIADA MŁODZIEŻY SZKOLNEJ


Szkolny Związek Sportowy (SZS), jako wieloletni organizator współzawodnictwa dzieci i młodzieży szkolnej, oddaje do Państwa dyspozycji przygotowany do rozgrywek w 2019/2020 System Rejestracji Szkół (SRS). Głównym jego celem jest uzyskanie jak największej wiedzy na temat beneficjentów imprez sportowych organizowanych przez SZS.

W roku szkolnym 2019/2020 wszystkie placówki, które zamierzają przystąpić do współzawodnictwa sportowego wchodzącego w skład Kalendarza Imprez SZS zobowiązane są do zarejestrowania się do dnia 30.09.2019 roku w systemie SRS poprzez specjalną platformę internetową: www.srs.szs.pl

Szkoły już zarejestrowane i będące w systemie SRS zgłaszają swój akces do wybranego typu współzawodnictwa w roku szkolnym 2019/2020 nie później niż do 30 września 2019 r:
Igrzyska Dzieci (roczniki 2007 i młodsi)
Igrzyska Młodzieży Szkolnej (roczniki 2005 – 2006)
Licealiada (uczniowie dziennych szkół średnich rocznik 2000 i młodsi)

Po aktualizacji danych szkoły – profil szkoły staje się aktywny na rok szkolny 2019/2020. Jeżeli jedna szkoła chce wystartować w dwóch lub trzech typach współzawodnictwa to musi założyć oddzielne konta dla każdego typu współzawodnictwa. W celu ułatwienia Państwu rejestracji, przedstawiamy poniżej instrukcję SRS opracowaną przez Szkolny Związek Sportowy. Mamy nadzieję, że wskazówki w niej zawarte będą dla Państwa przejrzyste, a w konsekwencji czego, cały System Rejestracji Szkół będzie dla Was przyjazny.

Ze względu na RODO baza danych (dane uczestników i nauczycieli) każdego konta szkoły po danym roku szkolnym będzie czyszczona. W nowym roku szkolnym uczestników i nauczycieli trzeba będzie wpisać.

Prosimy o zapoznanie się ze zmianami w Instrukcji obsługi konta SRS dotyczącymi głównie zgody rodziców, szkoły i nauczycieli – RODO. Rodzice mogą udzielać zgody elektronicznie poprzez wysłanie deklaracji mailowo, poprzez dziennik elektroniczny i w wersji papierowej.


INSTRUKCJA OBSŁUGI SYSTEMU REJESTRACJI SZKÓŁ
NA ROK SZKOLNY 2019/20