1

Drużynowy tenis stołowy – Igrzyska młodzieży

Opublikowano 21/11/2019

 Powiatowe Igrzyska Młodzieży Szkolnej w Drużynowym Tenisie Stołowym Dziewcząt i Chłopców.

dav


 

Sprawozdanie z Powiatowych Igrzysk Młodzieży Szkolnej w Drużynowym Tenisie Stołowym Dziewcząt i Chłopców.

 

 1. Organizator –  Międzyszkolny  Ośrodek  Sportowy  Powiatu  Nowosądeckiego, ZSP w Czarnym Potoku.
 2. Termin i miejsce rozgrywania zawodów – 21 listopada 2019 r. Hala sportowa w Łącku.
 3. Cel imprezy – popularyzacja tenisa stołowego wśród młodzieży szkolnej, wyłonienie mistrza powiatu w kategorii dziewcząt i chłopców oraz drużyn awansujących na zawody rejonowe.
 4. W mistrzostwach powiatu brały udział zespoły złożone z uczniów jednej szkoły w kategorii dziewcząt i chłopców.

       Do zawodów zgłosiło się 13 szkół podstawowych :

 • Szkoła Podstawowa w Polanach,
 • Zespół Szkolno-Przedszkolny w Siołkowej,
 • Zespół Szkolno-Przedszkolny w Czarnym Potoku,
 • Szkoła Podstawowa w Januszowej,
 • Szkoła Podstawowa w Zabrzeży,
 • Szkoła Podstawowa w Olszance,
 • Zespół Szkolno-Przedszkolny w Ptaszkowej,
 • Zespół Szkolno-Przedszkolny w Niskowej,
 • Szkoła Podstawowa w Miłkowej,
 • Szkoła Podstawowa w Królowej Polskiej,
 • Szkoła Podstawowa w Jazowsku.

5. Kolejność końcowa turnieju w kategorii dziewcząt:

Przechwytywanie 1

  Kolejność końcowa turnieju w kategorii chłopców:

Przechwytywanie 2

 1. Podczas zakończenia zwycięzcy zostali nagrodzeni pamiątkowymi pucharami, medalami i dyplomami.
 1. Mistrzostwo Powiatu Nowosądeckiego w kategorii dziewcząt zdobyła Szkoła Podstawowa w Miłkowej, natomiast w kategorii chłopców Zespół Szkolno-Przedszkolny w Czarnym Potoku.
 1. Wszyscy zawodnicy uczestniczący  w rozgrywkach otrzymali  regeneracyjny posiłek ufundowany przez Powiat Nowosądecki.
 1. Awans na zawody rejonowe uzyskały szkoły, które zdobyły 1 i 2 miejsce w zawodach.
 • Dziewczęta:

Przechwytywanie 3

 • Chłopcy:

Przechwytywanie 4

 

      Sprawozdanie-Druż-tenis-DZ-i-CH-IM-2019

                                                                                               W imieniu organizatora

                                   Międzyszkolny Ośrodek Sportowy Powiatu Nowosądeckiego Łącko 11/21/2019